Упражнение: Югозападен район - географско положение и природна среда


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Югозападен район - географско положение и природна среда" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение, полезните изкопаеми, климата и водите на Югозападния район на България. Ще имате възможността да допълните вашите знания с въпроси за разпознаване на географски обекти. Ще локализирате различни обекти на района по географската карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко са  социално-икономическите райони, на които се поделя територията на България?
5т. 2. С коя цифра е обозначен Югозападният район на картата?
5т. 3. В коя подточка са изброени държавите, с които граничи Югозападният район на България  ?
5т. 4. Кой от изброените национални рекорди НЕ принадлежи на Югозападния район на България  ?
5т. 5. Кой транспортен коридор НЕ преминава през Югозападния район?
6т. 6. Коя от Задбалканските котловини НЕ е част от Югозападния район?
6т. 7. Свържете името на ГКПП с името на държавата, с която ни свързва:
6т. 8. Свържете вида на полезното изкопаемо с неговото находище в Югозападния район:
6т. 9. Свържете географския обект или територия в района с типичния за него климат:
6т. 10. Попълнете пропуските в текста:
6т. 11. Почвите, образувани по теченията на реките, се наричат
6т. 12. Свържете така, че да се получи вярно твърдение:
11т. 13. Свържете снимката на природния обект от района с неговото име:
11т. 14. Свържете особеностите на географското положение на района с неговия вид:
11т. 15. Свържете цифрите с имената на обектите:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!