Упражнение: Югозападен район - географско положение и природна среда


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Югозападен район - географско положение и природна среда" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение, полезните изкопаеми, климата и водите на Югозападния район на България. Ще имате възможността да допълните вашите знания с въпроси за разпознаване на географски обекти. Ще локализирате различни обекти на района по географската карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко са  социално-икономическите райони, на които се поделя територията на България?
5т. 2. С коя цифра е обозначен Югозападният район на картата?
5т. 3. В коя подточка са изброени държавите, с които граничи Югозападният район?
5т. 4. Кой от изброените национални рекорди НЕ принадлежи на Югозападния район?
5т. 5. Кой транспортен коридор НЕ преминава през Югозападния район?
6т. 6. Коя от Задбалканските котловини НЕ е част от Югозападния район?
6т. 7. Свържете името на ГКПП с името на държавата, с която ни свързва:
6т. 8. Свържете вида на полезното изкопаемо с неговото находище в Югозападния район:
6т. 9. Свържете географския обект или територия в района с типичния за него климат:
6т. 10. Попълнете пропуските в текста:
6т. 11. Почвите, образувани по теченията на реките, се наричат
6т. 12. Свържете така, че да се получи вярно твърдение:
11т. 13. Свържете снимката на природния обект от района с неговото име:
11т. 14. Свържете особеностите на географското положение на района с неговия вид:
11т. 15. Свържете цифрите с имената на обектите:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!