logo

Тест: Идеолозите на българската революция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържи портрета с името на личността.
2
Георги Раковски е пръв идеолог на националноосвободителното движение през Българското възраждане.
3
Идеите на кой от революционерите се определят като връх в българската националноосвободителна революция?
4
Кога и къде е създадена организацията, чийто печат е показан на изображението?
5
Коя идея на българските революционери е въплътена в създаването на БРЦК?
6
Каква е основната цел на българската националноосвободителна идеология?
7
С кои идеи Левски превъзхожда другите идеолози на националноосвободителната революция?
8
Свържи елементите така, че да показват какъв е смисълът на свободата според всеки от идеолозите на националноосвободителната революция.
9
С коя от идеите на Васил Левски е свързана картата?
10
Коя идея на Георги Раковски е показана на изображението чрез участието на Васил Левски?
11
Кой от идеолозите изказва идеята за освобождение на българите, показана на изображението?
12
Чии идеи преобладават в цитата от „Нареда на работниците за освобождението на българския народ, 1871“?
13
Срещу цифрата постави името на революционера така, че да е вярна графиката за развитието на националноосвободителната идеология.
14
С кой исторически период в Европа се свързват общочовешките ценности, изложени и в „Нареда на работниците за освобождението на българския народ, 1871“?
15
Коя революционна проява на българите отразява в най-висока степен идеите на Левски за успех на българското въстание за освобождение?

Описание на теста

С теста по история за 8. клас ще провериш наученото и ще усвоиш умения за работа и анализ на различни източници, които дават информация за идеолозите на българската националноосвободителна революция. Какви са заслугите на Г. Раковски, Л. Каравелов, В. Левски и Хр. Ботев? Кое е общото и различното в планове им за освобождение? Защо Васил Левски е връх в националноосвободителната идеология? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се