logo

Тест: Начален преговор. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Големината на тока е зарядът, преминал за единица време през напречното сечение на проводника.
2
Електричният ток се пресмята по формулата:
3
Амперметърът се свързва последователно в електрическа верига.
4
Коя от посочените формули за електрично съпротивление е вярна?
5
Коя е мерната единица за съпротивление?
6
Теглилка, окачена на пружина, извършва трептене. Колко е амплитудата А на трептене, ако разстоянието между най-ниското и най-високото положение на теглилката е 8 cm?
7
Периодът на минутната стрелка на часовника е 60min. С каква честота трепти тази стрелка?
  • Указание: Използвай, че 1\, min=60\, s.
8
Вярно ли е, че 30\, k\Omega =3000\, \Omega?
9
Кой от уредите на схемата е свързан НЕПРАВИЛНО?
10
Електрическа цитруспреса консумира ток I = 0,15 А. За какво време t е преминал електричен заряд q = 90 С?
11
Колко е съпротивлението на електрически котлон, през който при напрежение 220\, V тече ток 2,5\, A?
12
Колко време трябва да работи електродвигател с мощност 250 W, за да преобразува енергия 1 kWh?
13
Определи тока, който измерва амперметърът от фигурата.
  • Указание: Запиши отговора си като десетична дроб.
14
Зададени са периодите на 4 различни махала. Каква честота отговаря на всеки от тях?
15
Амперметърът от фигурата измерва ток 0,75 А. Колко е мощността на тока през резистора?
  • Указание: Запиши отговора си като десетична дроб.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас  ще преговориш и останалата част от материала по физика. Каква е разликата между амперметър и волтметър? Кой уред какво измерва и как се свързват в различни електрически вериги? Коe свързване е успоредно и кое - последователно? От какво се определят силата и височината на звука? Какво е честота и в каква мерна единица се измерва? Изгледай видео урока и се подготви отлично за входното ниво по физика в 9. клас! Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се