logo

Тест: Начален преговор. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Електричният ток в металните проводници е насочено движение на:
2
Кои са мерните единици за електричен заряд и за електричен ток?
3
Амперметърът се свързва успоредно в електрическа верига.
4
В една електрическа верига електроните се движат от отрицателния към положителния полюс на източника.
5
Електричният ток се пресмята по формулата:
6
Правилно ли е свързан амперметърът, показан на схемата?
7
Подреди правилно частите на изречението, за да получиш вярно твърдение.
8
Кои от изброените примери са консуматори?
9
За даден проводник се променя напрежението. В резултат на това отношението „напрежение върху ток“ (т.е. електричното съпротивление) също се изменя.
10
Количеството топлина, отделено в проводник, по който тече ток, зависи най-силно от:
11
Колко е периодът T на махало, което извършва n=10 трептения за t=16\, s?
12
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
13
Какво може да предизвика ток с определена големина?
14
Звук преминава от въздух във вода. Коя величина ще се измени - честотата на звука или скоростта на звука?
15
Ако ударим леко кристална чаша, тя издава звук със сила 40 dB. Ако ударим чашата с по-голяма сила, звукът ѝ ще е:

Описание на теста

Супер интересен онлайн тест по физика и астрономия за 9. клас, с който да си припомниш наученото в часовете по физика през изминалите години! Какво е електричен ток и какво - електрично напрежение? Как се използва волтметър в електрическата верига? Как се означава и измерва мощността на тока? Какво гласи законът на Джаул-Ленц? А знаеш ли какво е определението за звук и какви са праговете на чуване и на болка, измерени в децибели? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се