logo

Тест: Годишен преговор. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Времето, за което тялото извършва един пълен цикъл на трептене, се нарича период на трептене.
2
Коя формула изразява периода на пружинно махало?
3
Хармоничното трептене се извършва под действието на:
4
При резонанс:
5
Механичните вълни могат да пренасят:
6
При трептене всяко тяло минава два пъти през равновесното положение за време, равно на един период.
7
Кои от посочените величини нарастват, когато нараства отклонението?
8
Кое разстояние е дължина на вълната?
9
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
10
Колко е дължината на звукова вълна с период 0,02 s, която се разпространява в хелий?
  • Скоростта на звука в хелий е 1000 m/s.
11
Намери коефициента на еластичност k на пружинно махало, което има маса m = 0,1\: kg и трепти с период T=2\: s.
  • Приеми, че \pi ^2=10.
12
Пружинно махало трепти с период T=3,14\, s. Намери масата на махалото, ако коефициентът на еластичност на пружината му е k=2\fracNm .
  • Приеми, че \pi ^^2=10.
13
Определи периода на трептене на пружинно махало, което за една минута преминава 120 пъти през равновесното си положение.
  • Указание: 1 min = 60 s.
  • Запиши отговора си като число.
14
Деца си играят в басейн, като предизвикват вълни по повърхността на водата. В даден момент гумена играчка се намира на 10 cm по-ниско от гребена на вълната и на 6 cm по-високо от съседния дол. Определи амплитудата на вълната в басейна.
15
Звукова вълна с честота \nu =1\, kHz се разпространява в метална пръчка със скорост u=5.10^3\, m/s.
  1. Колко е дължината на вълната \lambda на звуковата вълна в метала? Указание: Запиши отговора си като число.
  2. Колко е дължината на тази вълна \lambda 1 в среда, в която скоростта на звука е u1=250\, m/s , ако честотата ѝ не се променя? Указание: Запиши отговора си като десетична дроб.
  • Указание: 1\, kHz = 1000 \, Hz

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 9. клас ще се подготвиш за годишния преговор. Научи ли как се намират амплитуда, период и дължина на вълна? Кои са свойствата на вълните? Можеш ли да прилагаш формулата за период на пружинно махало? От какво зависи потенциалната енергия на деформирана пружина? Кога се наблюдава резонанс? Коя величина се измерва в децибели? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се