logo

Тест: Present Perfect and Past Simple

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
We use Present Perfect to talk about events from a specific time.
2
For Present Perfect, what happened is more important than exactly when it happened.
3
Match the sentence to the correct tense.
4
  • Fill in the missing word or words.
  • I ... here since 2021.
5
  • Fill in the missing word or words.
  • I ... to Los Angeles in 2013.
6
  • Fill in the missing words.
  • ... ... ever read "Matilda"?
7
  • Fill in the missing word or words.
  • What time ... you ... to the party?
8
Which question is best for when you ask about something for the first time but you don't know when it happened?
9
Which sentence is correct?
10
Which sentence is correct?
11
Read and match.
12
Read and match.
13
Fill in the missing words:
14
Fill in the missing words in this conversation.
15
Fill in the missing words in this conversation.

Описание на теста

A valuable online test about present perfect and past simple in English at the pre-intermediate level. Practice the different ways we talk about past events. Which one do you use to talk about events at a specific time in the past? Click to get started. Ценен онлайн тест за сегашно перфектно и минало просто по английски език, ниво pre-intermediate. Направи теста, за да упражниш различните начини, по които говорим за минали събития. Кое време използваш, за да говориш за събития в конкретен момент от миналото? Започни теста сега.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се