logo

Тест: Future аppointments

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
We use Present Continuous to talk about routines.
2
 • What kind of verb is in this sentence?
 • "I am going to a meeting tomorrow."
3
 • I'm going to do these things tomorrow.
 • Read and match:
4
 • I'm going to do these things next week.
 • Read and match:
5
 • Fill in the missing word:
 • I'm ... to the airport on Saturday.
6
 • Fill in the missing word:
 • She's ... work early tomorrow.
7
 • Fill in the missing words:
 • He ... ... friends at 7:00.
8
 • Fill in the missing words:
 • What ... ... doing tomorrow?
9
Put the words in the correct order:
10
Put the words in the correct order:
11
Put the words in the correct order:
12
Read and match the answer to each question.
13
Read and match the question to each answer.
14
 • We have movie tickets for tomorrow.
 • Fill in the missing words using Present Continuous. Use 1 word in each box:
15
 • Fill in the missing words.
 • He's waiting for the doctor at the doctor's office.

Описание на теста

A practice online test about how to talk about future appointments in English for beginners. Practice using -ing to speak about things you plan to do in the future. And how do we ask about future appointments? Review and practice these skills - click to get started. Онлайн тест по английски език за напълно начинаещи, с който проверяваш умееш ли да говориш за срещи в бъдещ момент. Упражни използването на -ing формата, за да говориш за неща, които планираш да се случат в бъдещето. Как питаш за бъдещи планове? Преговори и упражни уменията си - започни теста сега.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се