logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Weather is about what it's like inside.
2
  • Fill in the missing word:
  • What's the weather ... ?
3
  • Fill in the missing word:
  • ... the weather?
4
Read and match:
5
Listen and match:
6
We use be + going to to talk about weather in the future.
7
Who studies the weather for their job?
8
  • Fill in the missing word:
  • It's ... to rain tomorrow.
9
  • Fill in the missing word:
  • The sun is going to be ... tomorrow.
10
Which three sentences describe cloudy weather?
11
Fill in the missing word:
12
Which sentence is correct?
13
Which sentence is correct?
14
Fill in the missing words.
15
Fill in the missing words:

Описание на теста

An extremely useful online test on weather vocabulary in English for beginners. Learn how to make a sentence to describe rain, snow, clouds, and more. How do we talk about hot and cold? Click and start practicing.

Супер полезен онлайн тест по английски език за напълно начинаещи, с които да упражниш лексиката за времето навън. Упражни как да съставиш изречение, с което описваш бъжд, сняг, облаци и много други. Как казваш, че е топло или студено? пусни теста и се упражни.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се