logo

Тест: The verb have got

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Read and match:
2
Read and match:
3
Listen and match:
4
  • We use has got for sentences with he, she, and it.
  • Yes = True or No = False?
5
This is my living room. It ... a sofa.
  • Choose the correct verb form:
6
The short form of "He has got'' is...
7
The negative form of ''have got'' is...
8
Has John got an ice cream?
  • Choose the correct short answers:
9
Read the dialogue and put the lines in the correct order:
10
Read and match the question and short answer:
11
Listen to the question. What's the short answer? Write the missing words:
12
Listen to the question. What's the short answer? Write the missing words:
13
Ask John if he has a map. Fill in the verbs to make a question:
14
Read and fill in the missing words:
15
You are in a shop. You are talking to a shop assistant. Read and fill in the missing verbs:

Описание на теста

Много практичен и полезен онлайн тест върху един от най-важните глаголи в английския език - глагола ''have got''! Изгледай урока и разбери как се ползва в трето лице единствено число, в отрицателни изречения и във въпроси! После направи теста и затвърди наученото! A very helpful online test on one of the most important verbs in English - the verb "have got''! Watch the video and learn how to use the forms for the third person singular, how to make negative sentences and questions! Then do the test to check how much you know

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се