logo

Тест: Годишен преговор. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените формули правилно изразява закона на Ом за част от веригата?
2
Коя формула използваме за определяне на еквивалентното съпротивление на два успоредно свързани консуматора?
3
Колкото по-дълъг е един метален проводник, толкова по-малко е неговото съпротивление.
4
Проводимостта, която имат чистите полупроводникови кристали, се нарича:
5
Коя е формулата, чрез която записваме закона на Ом за цялата верига?
6
Метален проводник има съпротивление 4 Ω. Как ще се промени съпротивлението му, ако го направим 4 пъти по-дълъг?
7
При загряване на полупроводник със собствена проводимост, съпротивлението му се увеличава.
8
Консуматор със съпротивление R=5\Omega е свързан към източник с ЕДН \varepsilon =9 V и вътрешно съпротивление r=1\Omega. Определи тока I във веригата.
9
Намери вътрешното съпротивление на източник с ЕДН \varepsilon = 4,5\: V, ако при включена във веригата лампичка със съпротивление R = 8\: \Omega тече ток I=0,5\: A.
10
Проводник, за който е в сила законът на Ом, има съпротивление 4\Omega, когато през него тече ток 1A. Колко е съпротивлението на проводника при ток 0,5A?
11
Към батерия с ЕДН \varepsilon =5V и вътрешно съпротивление r=2\Omega е свързан резистор. Във веригата тече ток I=0,1A. Колко е съпротивлението R на резистора?
12
Два резистора със съпротивления R1= 2k\Omega и R2= 8k\Omega са свързани последователно към източник с напрежение U=12V. Колко е тока I, който тече във веригата?
  • Указание: 1k\Omega =1000\Omega, 1mA =1.10^-3A
13
Към двата полюса на батерия с ЕДН \varepsilon =9V и вътрешно съпротивление r=0,1\Omega е свързан резистор със съпротивление R=0,9\Omega. Определи:
  1. тока във веригата;
  2. количеството топлина, което се отделя в батерията за време t=10s.
  • Указание: Запиши отговорите си с числа.
14
Когато от батерия с ЕДН \varepsilon =4,5V се черпи ток I=2A  напрежението между полюсите на батерията е U=4V. Колко е вътрешното съпротивление r на батерията?
  • Указание: Запиши отговора си като десетична дроб.
15
Два консуматора със съпротивление R1= 3\Omega и R2=6\Omega са свързани успоредно към източник с ЕДН \varepsilon =6V и вътрешно съпротивление r= 1\Omega. Намери:
  1. тока във веригата;
  2. количеството топлина, което се отделя в източника за време t=50s.
  • Указание: Запиши отговорите си като числа.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас ще се подготвиш за края на учебната година, като си припомниш най-важното от изученото през годината. Научи ли от какво зависи съпротивлението на проводник? Можеш ли да прилагаш закона на Ом? А на Джаул-Ленц? Как се използват електродвижещото напрежение и вътрешното съпротивление на източник? От какво зависи съпротивлението на полупроводниците? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се