logo

Тест: Prepositions of place (in, on, under, between)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Listen and match:
2
Listen and match.
3
Read and match.
4
There is some water
5
Listen and match.
6
The bed is ___ the windows and the closet.
7
Read and match.
8
Listen to the sentence. Which prepositions of place do you hear?
9
These 2 sentences mean the same. True (yes) or false (no)?
  • The armchairs are in front of the sofa.
  • The armchairs are opposite the sofa.
10
Read the sentences. Listen to the prepositions.
  • Match the sentence with its the preposition.
11
Listen and fill in.
12
Listen and fill in:
13
Read and fill in.
14
Read and fill in.
15
Read and fill in.

Описание на теста

Много полезен онлайн тест върху предлозите за място - ''във'', ''на'', ''под'', ''между'' и други! Изгледайте урока, за да научите как да описвате местоположението на предметите наоколо и направете теста, за да затвърдите наученото! A helpful online test for you to practice some prepositions of place such as ''on'', ''in'', ''under'', ''between'', and some more! Watch the video lesson and learn how to describe where things around you are! Then do the test to check how much you remember!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се