logo

Тест: НВО 2021. Втори модул. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
 • (-3)² = 9
 • (-3)³ = -27
2
Неравенството -3x>6 е еквивалентно на:
3
Кое от числата по-долу е решение на неравенството x\leq -7?
4
В правоъгълен триъгълник хипотенузата е 28 cm. Медианата към хипотенузата е:
5
В правоъгълен триъгълник катетът, който лежи срещу ъгъл от 30°, има дължина 6 cm. Хипотенузата е:
6
Коренът на уравнението е:
 • \fracx-32-\frac2-x3=\frac13+x
7
Намери корена на уравнението.
 • 2-\frac3x-13-\fracx+22=\frac12\left ( 1-\fracx+33 \right )
8
Решенията на неравенството се представят с интервала:
 • 2\left ( x-3 \right )+4>x-8
9
Кое е най-малкото число, което е решение на неравенството?
 • \left ( x+3 \right )^2 -(x-1)(x+1)>12
10
Пресметни стойността на m.
 • m=\frac-3^4\, .\, 24\, .\, (-4)^42\, .\, 27^2\, .\, 8^3
11
Ако n=\frac(-9)^4\, .\, (-3)^5\, .\, 36-6^4\, .\, (-27)^4 , то n е решение на неравенството:
12
В правоъгълния триъгълник АВС
 • ∠С = 90º, ∠А = 30º и АВ + ВС = 48 cm.
 • Медианата към хипотенузата СМ има дължина:
13
 • Симетралата на хипотенузата АВ на правоъгълния триъгълник АВС пресича страната АС в точка Р.
 • ВС = ВМ и РМ = 5 cm.
 • а/ Намери дължината на РВ.
14
 • Симетралата на хипотенузата АВ на правоъгълния триъгълник АВС пресича страната АС в точка Р.
 • ВС = ВМ и РМ = 5 cm.
 • б/ Намери дължината на РС.
15
 • Симетралата на хипотенузата АВ на правоъгълния триъгълник АВС пресича страната АС в точка Р.
 • ВС = ВМ и РМ = 5 cm.
 • в/ Намери дължината на DB.

Описание на теста

С помощта на този онлайн тест по математика за 7. клас върху втори модул от националното външно оценяване през 2021 ще се упражниш да решаваш задачи, подобни на дадените на изпита. Въпросите ще ти помогнат да преговориш формули за съкратено умножение, уравнения, неравенства, изрази, съдържащи степени, медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник, катет срещу ъгъл от 30 градуса. Провери как се справяш с теста, за да се подготвиш отлично за изпита. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се