logo

Тест: НВО 2021. Втори модул. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В дадена страна се провеждат 120 фестивала годишно, като отношението на фолклорните фестивали, джаз фестивали, рок фестивали и кино фестивали е както 3:4:2:1.
 • а/ Колко кино фестивала се провеждат годишно?
2
В дадена страна се провеждат 120 фестивала годишно, като отношението на фолклорните фестивали, джаз фестивали, рок фестивали и кино фестивали е както 3:4:2:1.
 • б/ Колко общо рок и джаз фестивала се провеждат годишно?
3
В дадена страна се провеждат 120 фестивала годишно, като отношението на фолклорните фестивали, джаз фестивали, рок фестивали и кино фестивали е както 3:4:2:1.
 • в/ Вярно ли е, че провежданите фолклорни фестивали са най-много?
4
В дадена страна се провеждат 120 фестивала годишно, като отношението на фолклорните фестивали, джаз фестивали, рок фестивали и кино фестивали е както 3:4:2:1.
 • г/ Каква част от провежданите фестивали са фолклорни?
5
В дадена страна се провеждат 120 фестивала годишно, като отношението на фолклорните фестивали, джаз фестивали, рок фестивали и кино фестивали е както 3:4:2:1.
 • д/ Какъв процент от всички фестивали са джаз фестивалите?
6
В колеж се обучават студенти в четири специалности.
 • Финанси - 35% от студентите
 • Бизнес - 25% от студентите
 • Маркетинг - 22% от студентите
 • Реклама - х% от студентите
 • а/ Какъв процент от студентите изучават реклама?
7
В колеж се обучават студенти в четири специалности.
 • Финанси - 35% от студентите
 • Бизнес - 25% от студентите
 • Маркетинг - 22% от студентите
 • Реклама - х% от студентите
 • б/ Колко общо студенти се обучават, ако реклама изучават 900 студенти?
8
В колеж се обучават студенти в четири специалности.
 • Финанси - 35% от студентите
 • Бизнес - 25% от студентите
 • Маркетинг - 22% от студентите
 • Реклама - х% от студентите
 • в/ Колко студенти изучават маркетинг?
9
В колеж се обучават студенти в четири специалности.
 • Финанси - 35% от студентите
 • Бизнес - 25% от студентите
 • Маркетинг - 22% от студентите
 • Реклама - х% от студентите
 • г/ Колко общо студенти изучават финанси и бизнес?
10
 • От дадена суровина са добити 230 000 тона за година, като на диаграмата е дадено разпределението на добива в проценти за страните.
 • а/ Колко тона суровина се добити в страната с най-малък дял?
11
 • От дадена суровина са добити 230 000 тона за година, като на диаграмата е дадено разпределението на добива в проценти за страните.
 • б/ Колко тона суровина общо са добити в Тайланд и Индонезия?
12
 • От дадена суровина са добити 230 000 тона за година, като на диаграмата е дадено разпределението на добива в проценти за страните.
 • в/ Ако цената за тон суровина е 2 200 долара, за колко долара е добила суровина Индия?
13
 • На графиката са дадени продажбите на таблети в един магазин за четири години.
 • а/ Колко броя таблети са продадени за четирите години?
14
 • На графиката са дадени продажбите на таблети в един магазин за четири години.
 • б/ Колко процента от всички таблети са продадени през 2021 година?
 • Указание: Отговора си закръгли до цяло число.
15
 • На графиката са дадени продажбите на таблети в един магазин за четири години.
 • в/ Каква част от таблетите са продадени през 2018 година?
 • Указание: В отговора си попълни числител и знаменател, като считаш знака / за дробна черта.

Описание на теста

С този тест по математика за 7. клас върху втори модул от НВО 2021 ще решиш задачи, подобни на задачите от изпита. Ще провериш как се справяш с намиране на процент и част от цяло. Можеш ли да се справиш с разчитане на данни, представени графично? Реши задачите от теста, за да се справиш отлично при решаване на текстови задачи и да се представиш страхотно на изпита. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се