logo

Тест: Годишен преговор. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че втвърдяването е обратният на топенето процес и се характеризира със специфична топлина на втвърдяване?
2
Коя е мерната единица за специфичната топлина на втвърдяване?
3
Как можеш да пресметнеш специфичната топлина на втвърдяване?
4
Коя зависимост изразява уравнението на първия принцип на термодинамиката?
5
При адиабатен процес:
6
При изотермен процес обемът V на идеален газ намалява 2 пъти. Как се изменя температурата T?
7
При изобарен процес абсолютната температура на идеален газ намалява 2 пъти. Как се изменя обемът на газа?
8
Идеален газ се разширява, при което температурата му нараства. Този процес може да е:
9
За един работен цикъл топлинна машина получава от нагревателя 240 J  и отдава на охладителя 180 J  количество топлина. Колко е полезната работа, която машината извършва за един цикъл?
10
Как се променят обемът V, налягането p и температурата T при процеса с идеален газ, показан на VT-диаграмата?
11
Топлинна машина получава от нагревателя Q1=1000kJколичество топлина и извършва работа A'=250kJ. Вярно ли е, че КПД на машината е 25%?
12
За разтопяване на сребърна монета с маса 0,015 kg, която е нагрята до температурата на топене, е необходимо количество топлина 1,5 kJ. Колко е специфичната топлина на топене на среброто?
13
Топлинна машина получава всяка минута от нагревателя количество топлина 1000 kJ и отдава на охладителя количество топлина 640 kJ. Колко е КПД на машината?
  • Запиши отговора си като число.
14
Ученик изучава свойствата на метала галий. Той нагрява образец с маса m=100g и измерва как се изменя температурата на образеца в зависимост от погълнатото от него количество топлина. Резултатите са показани на графиката. От нея определи:
  1. температурата на топене на галия
  2. специфичната топлина на топене на галия.
  • Запиши отговорите си като числа.
15
На pV - диаграмата е показан процес с дадено количество идеален газ. В състояние 1 температурата на газа е T1=330K. Колко е температурата T2 на газа в състояние 2?
  • Запиши отговора си като число.

Описание на теста

Онлайн тестът върху годишния преговор по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш за изходното ниво. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се