logo

Тест: НВО 2021. Първи модул. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сборът на ъглите на всеки триъгълник е 180°.
2
Ако две страни и ъгъл между тях от един триъгълник са съответно равни на две страни и ъгъл между тях от друг триъгълник, то триъгълниците:
3
Вярно ли е, че лицето на околната повърхнина на пирамида е сбор от лицата на околните стени на пирамидата?
4
 • Свържи правилно според данните от чертежа за ъглите α, β, х, у.
5
Ако две успоредни прави са пресечени с трета, то:
6
 • Даден е четириъгълник ABCD, за който ∠BAD = 46°, ∠ADB = 70°, ∠CBD = 64°, AB = BC.
 • Големината на ъгъл ∠BCD е:
7
 • За четириъгълника ABCD ВС = DC и АС е ъгълополовяща на ∠BCD. Периметърът на триъгълник АСD е 30 cm, а дължината на страната АС е 11 cm.
 • Периметърът на четириъгълника ABCD e:
8
Дадена е правилна седмоъгълна пирамида с лице на една от околните стени 24 cm².
 • Лицето на околната повърхнина на пирамидата е:
9
Правилна петоъгълна пирамида има лице на околната повърхнина 160 cm².
 • Лицето на една околна стена на пирамидата е:
10
 • На чертежа ∠СОЕ = 44º и ∠AOD = 81º.
 • Големината на ъгъл х е:
11
 • На чертежа ∠СОЕ = α, ∠AOD = 3α, ∠BOF = 40°.
 • Големината на ъгъл α е:
12
 • На чертежа ∠AGH = 40°, ∠FHD = 2x - 10.
 • Големината на х е:
13
На чертежа ∠CHG = 110°, ∠BGР = 20°, ∠KGE = 2x.
 • Каква е големината на х?
 • Какъв е видът на триъгълник HGP?
14
 • Външните ъгли на триъгълник АВС са 120° и 110°, както е показано на чертежа. АL е ъглополовяща на ∠ВАС.
 • Намери големината на ∠ALB.
15
 • На чертежа ∠ВАС = 70°, ∠АСВ = 40°, ∠CBD = 30° и AC = BD.
 • Намери големината на ∠BDC.

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 7. клас ще провериш знанията си, тествани в първи модул на НВО от 2021, за еднакви триъгълници, сбор на ъгли в триъгълник, кръстни, съответни, прилежащи ъгли. Ще преговориш намиране на околна повърхнина на пирамида, равнобедрен триъгълник, ъглополовяща на ъгъл. Направи теста, за да затвърдиш знанията си и се справиш отлично на НВО по математика в 7. клас. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се