logo

Тест: Стопанство. Първичен сектор. Земеделие. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Стопанството включва в себе си:
2
За кой от факторите, които оказват влияние върху стопанското развитие на страните, се отнася текстът: „Може да оказва благоприятно и неблагоприятно влияние върху стопанското развитие. Чрез него се оценяват особеностите на територията и с какви държави граничи – по степен на икономическо развитие и т.н. Например вътрешноконтиненталните държави без излаз на Световния океан са по-изостанали икономически от своите съседи, които имат такъв.“
3
Кои отговори се отнасят за природноресурсния потенциал на една страна?
4
В кой от отговорите са включени само отрасли от първичния сектор?
5
За кой отрасъл се отнася текстът: „Включва дейности, свързани с отглеждането на селскостопански култури и животни. Отрасълът е основен производител на хранителни продукти и доставя суровини за редица промишлени отрасли.“
6
Основен фактор за развитие на земеделието е наличието на:
7
В кой от отговорите са включени само влакнодайни култури?
8
Свържи посочените земеделски култури с районите, в които е характерно отглеждането им.
9
За коя земеделска култура се отнася текстът? Използвай една от ключовите думи: лимец, царевица, пшеница, ориз. „Тя е най-старата зърнено-хлебна култура. Отглежда се в райони с плодородни, черноземни почви и при умерен континентален климат. Най-големи производители са Китай, Индия, САЩ и др.“
10
Най-много кафе се отглежда в:
11
Напиши цифрата от картата, с която е отбелязана страната с най-голям брой говеда в света.
12
Кои отговори се отнасят за животновъдството?
13
Напиши цифрата от картата, с която е отбелязана страната, за която се отнася текстът: „Страната е водеща по добив на пшеница, ориз и домати. Традиционни отрасли са свиневъдството и овцевъдството. Друг традиционен отрасъл е бубарството, като страната е на първо място в света по производство на естествена коприна.“
14
Свържи изображенията с някои от страните, които са най-големи производителки в света.
15
Свържи имената на страните с най-отглежданите на тяхната територия животни.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас ще отговаряш на въпроси за стопанството на света. Ще демонстрираш знания за факторите, които способстват развитието му. Какво е стопански сектор? А какво е БВП? Ще упражниш знанията си за първичния сектор на стопанството, за териториалната и отрасловата структура на земеделието в света. Ще отговаряш на въпроси, свързани с растениевъдството и животновъдството на планетата. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се