logo

Тест: Обобщение. Районите в България. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя цифра е обозначен на картосхемата районът, който е на първо място по площ сред останалите райони в България?
2
Как се нарича селищното образувание, възникнало в резултат от свързване на София, Перник и разположени около тях по-малки селища в обща урбанизирана територия?
3
Кой от трансевропейските коридори преминава през Югозападния и Южния централен район?
4
Кой от посочените промишлени отрасли НЕ е специализиращ за Южния централен район?
5
По поречието на коя река са разположени язовирите „Ивайловград“, „Кърджали“ и „Студен кладенец“?
6
Кое от изброените твърдения за Южния централен район е вярно?
7
Вярно ли е твърдението, че на територията на Южния централен район има една безмитна зона?
8
Кои твърдения за почвените ресурси на Южния централен район са верни?
  • 1. Почвената покривка в района е изключително разнообразна.
  • 2. Голям агроекологичен потенциал имат кафявите горски почви.
  • 3. В Родопите почвите са височинно зонирани.
  • 4. Алувиално-ливадните почви, образувани в най-ниските части на планините, са подходящи за отглеждане на зеленчуци.
  • 5. Канелените горски почви са подходящи за отглеждане на технически и зърнени култури.
  • 6. В низините и равнините на района са разпространени алувиално-ливадни почви и смолници.
9
Кое твърдение за климата на Южния централен район НЕ е вярно?
10
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • Ключови думи: Дупница, първичния, Пирдоп, вторичния, София, Перник
11
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни двойки „вид производство - център на производство“.
12
Свържи имената на населените места в Южния централен район с административната област, в която се намират.
13
Кои са релефните форми, обозначени с цифри на картосхемата. Свържи така, че да се образуват верни твърдения.
14
Попълни пропуските в текста като използваш данните от диаграмата.
15
Свържи изброените обекти, разположени в Югозападния и Южния централен район, с вида туризъм, чийто ресурс за развитие са те.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за важни природни и стопански особености на Югозападния и Южния централен район. Ще отговаряш на въпроси за килматичните и почвените ресурси, ще съотнасяш видове производства към мястото, където се произвеждат и ще демонстрираш познания за туристическите обекти в двата района. Подготвихме ти и въпроси, с които да упражниш уменията си за четене на графични изображения и извличане на информация от тях. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се