logo

Тест: Език, текст, общуване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Най-пълноценното общуване се осъществява чрез езика.
2
Текстът е само в писмена форма.
3
Кой от отговорите НЕ назовава някоя от петте основни сфери на общуване, в която се създават текстовете?
4
Попълни изречението с липсващия глагол.
  • Ключови думи: езикова, смислова, функционална, фикционална, истинска
5
Коя от особеностите НЕ е характерна за естетическата сфера?
6
Коя особеност НЕ е характерна за институционалната сфера?
7
Коя от особеностите е характерна за битовата сфера?
8
Попълни изречението така, че да съдържа една от най-важните характеристики на медийната сфера на общуване.
  • Ключови думи: едностранна, емоционална, актуална, атрактивна, последователна
9
За коя сфера на общуване са характерни точността, достоверността и специалната терминология?
10
Свържи правилно сферите на общуване със съответната им особеност.
11
В коя сфера на общуване е най-вероятно да срещнем словосъчетанието "квантови числа"?
  • Ключови думи: научната, институционалната, медийната, естетическата
12
Попълни изречението.
  • Ключови думи: битова, естетическа, медийна, институционална
13
Подреди думите така, че информацията да бъде вярна.
14
Свържи всяко едно от словосъчетанията със съответната сфера, в която с най-голяма сигурност може да бъде употребено.
15
От коя сфера на общуване е следният текст?
  • Учебните програми, чийто преглед МОН започна, ще бъдат огледани и откъм екологичното им съдържание, стана ясно още от думите на министъра. Той посочи, че темите за климатологията и за новите зелени енергии са застъпени в учебните програми. Експерти от екоминистерството обаче ще се включат през май и юни в етапа на усъвършенстването им и ще направят преглед дали липсва нещо важно в тях, за да бъде допълнено.
  • Отговори с една дума.

Описание на теста

Този супер полезен онлайн тест по български език за 12. клас ще ти помогне да си припомниш особеностите на езика и текста, за да бъде общуването, в което участваш, ефективно. С уроците на "Уча.се" уверено ще вървиш напред и ще постигнеш отлични резултати не само на матурата.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се