logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголите must и need to на български език може да се преведат като „трябва“.
2
Отрицателната форма на have to e 'has to'.
3
Какво означава изречението 'You don`t have to do it.'?
4
Коя е формата за минало време на глагола must?
5
Какво означава 'need to'?
6
Кое изречение съдържа правилна употреба на глагола need?
7
Кои изречения съдържат правилна въпросителна форма на глагола need to?
8
Какви са значенията на отрицателната форма на глагола 'need' (needn`t/do not need to)?
9
Свържи правилно частите на изреченията.
10
Кой отговор съдържа правилен превод на следното изречение?
  • Не беше необходимо да си тръгваш толкова рано.
11
Свържи правилно двете части на изреченията.
12
Свържи правилно частите на изреченията, съдържащи форми на have to и need.
13
Попълни изречениято като използваш правилната форма на глагола have to и на глагола от скобите.
14
Попълни изречениято като използваш правилната форма на глагола need to и на глагола от скобите.
15
Попълни изречениято като използваш правилната форма на глагола need to или need.

Описание на теста

В този онлайн тест по английски език на ниво В1 ще можеш да провериш знанията си за някои от най-често използваните модални глаголи - have to и need to. Кога да използваш глагола have to и кога need to и какви са разликите между тях? Какви са формите на глаголите при задаване на въпроси? А как образуваме отрицателните изречения с тях? С форма на кой от двата глагола можеш да заместиш must в минало време? А с кой от глаголите се изразява задължение и с кой - необходимост? Направи теста и провери знанията си, докато се забавляваш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се