logo

Тест: Създаване и оформяне на библиография

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Библиографията е списък с цитирана литература.
2
Източниците, които цитираш, могат да ориентират редакторите и рецензентите на твоя текст.
3
Дължината на списъка с цитирани източници е право пропорционална на професионализма и отговорното отношение на автора на текста.
4
Как трябва да отбележим в текста си източниците, чиито заглавия ще цитираме в библиографията?
5
Използваните източници се записват на отделна страница от основния текст, като всеки един от тях се отделя на нов ред.
6
Коя препоръка НЕ трябва да се изпълнява, когато се цитират източниците, използвани в текста?
7
За какво трябва да се внимава при оформянето на библиографията?
8
Подреди правилно изискванията към библиографията.
9
Запиши с думи броя на авторите според указанията за оформяне на библиография.
 • Ключови думи: шест, дванадесет, десет, пет
10
Попълни липсващата дума.
 • Ключови думи: тире, скоби, точка, запетая
11
Свържи правилно пунктуационните знаци със съответната информация от библиографията.
12
Запиши следния източник според правилата:
 • статия на Никола Младенов, озаглавена "Спомени за Атанас Далчев", публикувана  в списание "Литературна мисъл", кн. 6 от 1988 г.
 • Позоваването е на информацията от стр. 103 до стр. 105.
13
В края на книгата си "Към езерото" живеещата в Шотландия българска писателка Капка Касабова е приложила библиография.
 • Попълни липсващите елементи, като имаш предвид, че посочената като първи източник книга е издадена в Пловдив през 1914 г. и не е цитирано името на издателството.
 • Не пропускай пунктуационните знаци.
14
В статията си "Метаморфозите на сюжета в разказите на Елин Пелин" (от книгата "Екзегези") литературният изследовател Сава Сивриев се позовава на следните източници:
 • книгата на Искра Панова "Вазов. Елин Пелин, Йовков - майстори на разказа", издадена в София през 1967 г.
 • на страница 107 и 108 от статията "Как пиша" на Елин Пелин  от Литературен архив, том 4.: Елин Пелин, също издаден в София, но през 1967 година.
 • Попълни липсващите елементи в описанието на двата източника.
15
Оформи като библиография, в посочения порядък, следните книги:
 • "Екзегези" с автор Сава Сивриев, издадена в град София през 2012 г.;
 • "Боян Магесника - изследване на литературния мит" с автор Светлана Стойчева, издадена в София през 2017 г.;
 • "Литературно образование и гражданска перспектива" с автор Огняна Тенева, издадена в София през 2020 г.
 • На първия ред изпиши "Използвани източници", номерирай и подреди книгите.
 • Новите редове означи с наклонена черта и интервали от двете ѝ страни.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 12. клас ще затвърдиш и упражниш наученото за библиографията. С какъв произход и значение е тази дума? От кои две думи води началото си? В основата на човешката мъдрост и познание са, разбира се, книгите - съкровищници на знанието. Но как коректно и добросъвестно да опишем своите мъдри помощници, благодарение на които сме направили изследването си, достигнали сме до значими открития, написали сме стойностен текст? Как да създадеш и оформиш своята библиография? За това ще ти помогнат видео урокът на Уча.се и тестът, свързан с него. Пожелавам ти успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се