logo

Тест: Modals – should have, might have, etc.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Формата на модалния перфектен инфинитив се образува като към модалния глагол (например must) добавим спомагателния глагол have и миналото причастие на основния глагол.
2
В модалния перфектен инфинитив след модалния глагол поставяме have за 1-во и 2-ро лице, а за 3-то лице единствено число поставяме has.
3
Кои редове съдържат правилна формулировка на модалния перфектен инфинитив?
4
Използваме модалния перфектен инфинитив should have done, за да изразим:
5
Използваме модалния перфектен инфинитив shouldn`t have done, за да изразим:
6
Кои изрази означават предположение за минали събития?
7
В кое от тези изречения е изразена по-голяма вероятност нещо да се е случило, в сравнение с другите примери?
8
Кои изрази съдържат правилни отрицателни форми на модалния перфектен инфинитив?
9
Свържи двете части на изреченията така, че да е вярно.
10
В кое изречение е изразено предположение за минало действие с висока степен на вероятност?
11
В кои ситуации най-често се изпозва would have + past participle?
12
Свържи формите на модален перфектен инфинитив с най-честите им употреби.
13
Попълни празните места в изреченията с правилната форма на дадения глагол в модален перфектен ифинитив.
14
Попълни празните места в изреченията с правилната форма на дадения глагол в модален перфектен ифинитив.
15
Използвай правилно единия от дадените модални глаголи във  форма на модалния перфектен ифинитив на празното място в съответното изречение.

Описание на теста

Много полезен и забавен тест по английски език ниво B1, по темата за перфектната форма на модалните глаголи. Какво е значението на комбинацията от should, could, must, might и спомагателния глагол have, и миналото причастие на глаголите? Запомни ли кога използваме модалния перфектен инфинитив? А как се формира той? Коя глаголна форма ще използваш, когато искаш да кажеш, че нещо е можело да се случи в миналото? А как ще говориш за минали задължения? Захващай се бързо с теста и покажи, че си номер едно по английски език!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се