logo

Тест: Металургия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от производствените дейности НЕ е част от металургията?
2
Какъв дял заема металургията в общата промишлена продукция на страната?
3
Кои от изброените особености се отнасят за металургията като отрасъл?
4
Металургията е важен, структуроопределящ и стратегически отрасъл на леката промишленост. Тя осигурява суровини за машиностроенето, електротехническата и електронната промишленост, строителството, медицината, транспорта и отбраната на страната.
5
Водещо влияние за развитието на металургичното производство у нас оказва суровинният фактор - местоположението, количеството и качеството на рудните находища.
6
Коя от изброените руди е основна суровина в черната металургия?
7
Подреди в правилна последователност ешелоните на черната металургия.
8
Кой от изброените металургични центрове е водещ в производството на стомана и прокатни изделия в България?
9
В съвременното развитие цветната металургия формира 75 - 80% от общата металургична продукция.
10
Кое от изброените производства работи у нас с изцяло вносни суровини?
11
В кой от изброените металургични райони се осъществявя добив и флотация на оловно-цинкови руди и производство на олово и цинк?
12
Флотацията е процес, при който рудите се обогатяват с метален концентрат поради ниско средно метално съдържание. Флотационните фабрики се изграждат в близост до добива на руди.
13
Свържи правилно производствените центрове със съответстващите им производства.
14
Напиши под влиянието на кой фактор е обособен Средно-Старопланинският район на цветната металургия в България?
  • В отговора си запиши само името на фактора.
15
Попълни пропуснатите думи.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си същността, особеностите и факторите, които оказват влияние върху развитието на металургията в България. Каква е нейната отраслова структура? Какво е важно да знаеш за териториите, на които се развива металургичния сектор? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се