logo

Тест: Таблица и графично представяне на акумулираните честоти

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подреди статистическите данни 9, 8, 7, 9, 3, 5, 8, 7, 9, 7, 3, 5, 6 във вариационен ред.
2
\frac25 от данните в таблицата имат стойност:
3
Натрупаната (акумулираната) абсолютна честота е сума от:
4
Последната натрупана (акумулирана) относителна честота е равна на:
5
Коя от таблиците е вярно попълнена?
6
Пресметни натрупаните относителни честоти на статистическите данни, представени във вариационен ред.
7
Пресметни натрупаните абсолютни и натрупаните относителни честоти на данните представени в интервален статистически ред.
8
Пресметни натрупаните абсолютни и натрупаните относителни честоти за данните представени във вариационен ред:
9
От данните представени във вариационен ред намери колко от тях НЕ са по-големи от 21.
10
Резултатите от контролнo по математика на ученици от 11. клас са дадени в таблицата:
 • Намери:
 • а) колко от учениците са получили оценка НЕ по-голяма от 5;
 • б) колко процента от учениците са получили оценка по-малка от 5;
 • в) какъв е процентът на учениците получили оценка среден 3?
11
Резултатите от проучване за навършили  години на \small 25 младежи, посещаващи фитнес зала, е дадено в таблица:
 • Обясни какво показват стойностите f5=5 и  C5=15 за ред пети, т.е. при x5=19.
12
В таблицата са дадени резултатите от изпит по статистика на случайно избрани студенти.
 • Какво показват стойностите на относителната честота и на натрупаната относителна честота за x3=4?
13
Измерен е ръстът на 10 ученика от 8. клас. Получените данни са в таблицата.
 • Натрупаната абсолютна честота и натрупаната относителна честота при x4=152 показват:
14
Резултатите от тест по статистика на ученици от 11. клас са в таблицата.
 • Намери:
 • колко от учениците имат от 0 до 30 точки;
 • каква  част от учениците имат от 10 до 20 точки;
 • каква  част от учениците имат от 0 до 30 точки;
 • колко процента от учениците имат точки от 0 до 30?
15
Данните от статистическо проучване са в таблица. Намери липсващите стойности за абсолютната и натрупаната абсолютна честота.

Описание на теста

Реши задачите от този тест по математика за 12. клас върху таблица и графично представяне на акумулираните честоти. Те ще ти помогнат да усвоиш практическите начини за намиране на натрупаните честоти на статистически данни записани във вариационен ред и в интервален статистически ред. Ще можеш да тълкуваш получените резултати и по дадени натрупани честоти да намираш абсолютните честоти. Подготви се отлично за часовете по математика! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се