logo

Тест: Успоредни равнини

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Две равнини са успоредни, когато:
2
Ако две пресичащи се прави от една равнина са съответно успоредни на две пресичащи се прави от друга равнина, то равнините са:
3
Ако две успоредни прави от една равнина са съответно успоредни на две успоредни прави от друга равнина, то равнините са успоредни помежду си.
4
Колко равнини минават през точката А, която не лежи в равнината \alpha, така че да са успоредни на \alpha?
5
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. За да докажем, че равнините (ACD1) и A1C1B са успоредни, трябва да докажем, че:
  • АС е успоредна на A1C1
  • C1B е успоредна на AD1
  • AC пресича AD1
  • A1C1 пресича C1B
6
Колко двойки успоредни стени има кубът?
7
Даден е куб ABCDA1B1C1D1. Свържете двойките успоредни равнини.
8
Вярно ли е твърдението:
  • Ако две равнини са успоредни на трета, то те са успоредни помежду си.
9
Вярно ли е твърдението?
  • Ако една равнина пресича едната от две успоредни равнини, то тя пресича и другата равнина.
10
Равнините \alpha и \beta са успоредни помежду си. Винаги е вярно, че ABPQ е:
11
Правите а и b са успоредни, равнините \alpha и\beta също са успоредни. Винаги е вярно, че четириъгълникът ABCD е:
12
Даден е трапец ABCD като АВ е успоредна на CD. ПРез върховете му са построени успоредните прави a, b, c, d, които са извън равнината на трапеца. Върху тях се взети съответно точките A1,B1,C1,D1, такива че AA1=BB1, CC1=DD1, AA1\neq CC1.
  • Двойката успоредни равнини са:
13
Страните АВ и ВС на квадрата ABCD са успоредни на равнината \alpha. Прави, минаващи през върховете на квадрата и успоредни помежду си, пресичат \alpha в точки A1, B1, C1, D1. Да се намери лицето на четириъгълника A1B1C1D1, ако АB=10 см.
14
Точките А, В, С, D не лежат в една равнина. През средите Р и М съответно на АВ и ВС е построена равнина, успоредна на BD. Тази равнина пробожда отсечките AD и CD съответно в точките S и R. Какъв е четириъгълникът PMRS?
15
Дадени са равнина \alpha, точка B\in \alpha и точка A\notin \alpha. Точката С е от отсечката АВ е такава, че АС:СВ=3:4. През С е построена равнина \beta успоредна на \alpha и в нея е взета точката D, така че CD=12 см. Ако AD\cap \alpha =E, то на колко е равна дължината на ВЕ?

Описание на теста

Приложи наученото от видео урока по математика за 10. клас, като направиш онлайн теста върху успоредни прави. Кои равнини са успоредни в пространството? Кога са успоредни? Какво следва от това, че две равнини са успоредни? Отговорите научи във видео урока, а сега покажи, че можеш да се справиш с трудната математика и да получаваш само шестици. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се