logo

Тест: Геометрична вероятност в равнината като отношение на лица. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е равностранен триъгълник ABC със страна 7cm. Точка P\in AB и AP=2cm. Намери вероятността произволна точка от вътрешността на \bigtriangleup ABC да е точка от \bigtriangleup PBC.
2
В правоъгълен триъгълник с катети 6cm и 8cm е вписан кръг. Намери вероятността произволна точка от вътрешността на триъгълника да е точка от кръга.
3
Във вътрешността на квадрат ABCD със страна 6cm е избрана точка P. Намери вероятността тази точка да е и от вътрешността на квадрат с върхове средите на страните на квадрата ABCD.
4
В кръг с радиус 5cm е вписан равностранен триъгълник. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на кръга да е точка от триъгълника.
5
Върху страната BC=7cm на квадрата ABCD е взета точка P, така че BP=4cm. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на квадрата да НЕ е точка от \bigtriangleup ABP.
6
Във вътрешността на равностранен \bigtriangleup ABC със страна 10cm   произволно е избрана точка Q. Намери вероятността точката Q да е и от вътрешността на успоредник с върхове точка A и средите на страните на триъгълника.
7
Даден е кръг с радиус 7cm. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на кръга да е на разстояние по-голямо от 4cm от центъра на кръга.
8
В ромб с диагонали 8cm и 6cm е вписан кръг. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на ромба да е точка от кръга.
9
В трапец с основи 2cm и 8cm е вписан кръг. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на трапеца да НЕ е точка от кръга.
10
В триъгълник със страни 24cm, 25cm и 7cm е вписан кръг. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на триъгълника да е точка от кръга.
11
Даден е квадрат ABCD със страна 12cm. През връх C е прекарана права, която пресича страната AB в точка P и \measuredangle BPC=60^\circ. Намери вероятността произволно избрана точка от квадрата да е точка от \bigtriangleup DPC.
12
В правоъгълник ABCD, където AB=12cm и BC=5cm, е прекаран диагоналът AC. В \bigtriangleup ABC е вписан кръг. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на правоъгълника да НЕ е точка от кръга.
13
В кръг с диаметри AB и CD и ъгъл между тях 30^\circ е взета произволна точка P. Намери вероятността точката P да е и от вътрешността на триъгълниците \bigtriangleup AOD и \bigtriangleup COB.
14
Във вътрешността на квадрат със страна 8cm по случаен начин е избрана точка P. Намери вероятността избраната точка P да е на разстояние НЕ по-малко от 6cm от пресечната точка на диагоналите.
15
Даден е равностранен триъгълник \bigtriangleup ABC със страна 3cm. Точка D\in AB,BD=1cm, точка M\in BC и DM\perp CB. Намери вероятността произволно избрана точка от вътрешността на \bigtriangleup ABC да е от \bigtriangleup DMC.

Описание на теста

Реши този тест по математика за 11. клас. Задачите ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за намиране на геометрична вероятност в равнината като отношение на лица на фигури. Ще си припомниш за противоположни събития и намиране на техните вероятности, за формулите за лице на триъгълник, правоъгълник, квадрат и кръг. Ще упражниш още и синусовата и косинусовата теорема. Направи теста и се приготви за отличен по математика. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се