logo

Тест: Разпределение на вероятности със сума 1. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Събитията A и \barA са противоположни. Кое НЕ е вярно?
2
Нека A и B са противоположни събития. Кое от следните твърдения е вярно?
3
От набор несъвместими две по две събития, при провеждане на опит, се сбъдва винаги едно събитие. Такъв набор от  събития се нарича:
4
Сумата от вероятностите на събитията, образуващи пълна група от несъвместими две по две събития, е:
5
Събитията A и \barA са противоположни. Вероятността на събитието A е 0,7. Намери вероятността на събитието \barA.
6
В партида от 100 изделия има 3 дефектни. Извадено е произволно едно изделие. Намери вероятността то да НЕ е дефектно.
7
От думата ТЕТPAДКА произволно е избрана една буква. Намери вероятностите на събитията: A - избраната буква да е съгласна и \barA - избраната буква да е гласна.
8
В съд има плодове - 5 праскови, 6 кайсии и 4 ябълки. От съда се изважда на случаен принцип един плод. Свържи правилно вероятностите на всяко от събитията: A - извадена е праскова, B - извадена е кайсия, C - извадена е ябълка. Образуват ли пълна група събития?
9
В кутия има 6 червени, 3 сини, 4 зелени и 2 жълти молива. Направи разпределение на вероятностите при случаен избор на един молив, неговият цвят да е: A - червен молив, B - син молив, C - зелен молив и D - жълт молив.
10
Дадено е двуцифрено число, което е точен квадрат. Намери вероятностите на събитията: A - числото е по-малко от 50\barA - числото е по-голямо от 50.
11
В лотария разиграват 100 билета. От тях има 1 награда от 50 лв. и 10 награди по 5 лв. Изтеглен е един билет. Намери вероятността на събитията: A - билетът да е печеливш и \barA - билетът да не е печеливш.
12
В каса има 400 лв., които са 2 банкноти от 100 лв., 1 банкнота от 50 лв., 6 банкноти от 20 лв. и 3 банкноти от 10 лв. На случаен принцип се изважда една банкнота. Събитията извадената банкнота да е от: A100 лв.; B - 50 лв.; C20 лв. и D10 лв. образуват пълна група от несъвместими събития. Намери вероятностите на всяко едно от тях.
13
Правилен зар се хвърля два пъти. Намери вероятността на събитието A - сумата от точките, паднали се при първото и второто хвърляне, да е нечетно число
14
Три монети се хвърлят едновременно. Намери вероятността поне на една монета да се падне герб.
15
Двама стрелци едновременно стрелят по една мишена. Първият улучва мишената с вероятност 0,6, а вторият - с вероятност 0,7. Свържи правилно вероятността на всяко от събитията: A - мишената е улучена от двамата стрелци; B - първия улучва мишената, а втория не; C - първият не улучва мишената, а вторият улучва; D - двамата стелци не улучват мишената.

Описание на теста

Задачите от този тест по математика за 11. клас ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за противоположни събития. Ще упражниш задачите за пълна група от несъвместими две по две събития и ще си припомниш, че вероятността на тези събития е със сума единица. Ще усъвършенстваш уменията си за описване на пълна група несъвместими събития и вече със сигурност ще можеш да определяш вероятността на всяко едно от тях. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се