new-logo

Тест: Степен на окисление

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Степента на окисление на атом в химично съединение винаги е равна на неговата валентност.
2
Степента на окисление се изчислява по правила, като най-важното от тях е, че сумата от степените на окисление за съединението трябва да е равна на:
3
Степента на окисление на елемент в съединение НЕ може да е:
4
Металите винаги имат:
5
Степента на окисление на атомите в простите вещества винаги e нула.
6
При означаване на степен на окисление:
7
Свържете елементите с най-често срещаните им степени на окисление в съединения:
8
Висшата положителна степен на окисление на фосфора Р е +3.
9
В металните хидриди MHx, водородът проявява степен на окисление:
10
Степента на окисление на кислорода в пероксидите, например водороден пероксид H2O2  (H-O-O-H), е +1.
11
Степента на окисление на азота в азотната киселина HNO3 се пресмята по уравнението:
12
Степента на окисление на C в съединението H2CO3 е .....
  • Запишете отговора като използвате знак и арабска цифра.
13
Свържете верните степени на окисление на сярата в различните и съединения:
14
Каква е степента на окисление на мангана Mn в съединението KMnO4?
  • Запишете отговора като използвате само арабски цифри и математически символи.
15
Степента на окисление в йони се пресмята по уравнение, в което сумата от степените на окисление не е равна на нула, а на заряда на йона. В сулфатния йон SO4^2^- степента на окисление на сярата се изчислява по уравнението:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Степен на окисление", чрез който ще тествате уменията си да определяте степени на окисление в много и разнообразни химични съединения на база правилата за тази операция. Изключително полезно упражнение преди урока за окислително-редукционни процеси, който няма да ви затрудни. Както и самото упражнение, чрез което ще се подготвите перфектно за предстоящо изпитване или контролно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се