logo

Тест: Тригонометрични функции на обобщен ъгъл. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ъгълът между лъчите Ox^--> и OM^--> е остър, ординатата на пресечната точка M на второто рамо на ъгъла с единичната окръжност е:
2
Ъгълът между лъчите Ox^--> и OM^--> е тъп, то абцисата на пресечната точка M на второто рамо на ъгъла с единичната окръжност е положително число.
3
Ако първото рамо на ъгъл съвпада с положителната посока на остта Ox,а второто рамо на ъгъла съвпада с оста Ox, то ъгълът е:
4
В кой квадрант лежи второто рамо на \measuredangle \alpha, ако \sin \alpha > 0, а\cos \alpha < 0?
5
Колко е градусната мярка на \measuredangle \alpha, ако \sin \alpha =0, а \cos \alpha =-1?
6
Свържи тригонометричните функции на дадения ъгъл и съответните стойности.
7
Ако 90^\circ\leq \alpha < 180^\circ, то кое твърдение е вярно?
8
В кой квадрант се намира второто рамо на обобщен ъгъл с градусна мярка 870^\circ?
9
Ако обобщеният ъгъл има градусна мярка -1340^\circ, то второто му рамо е в:
10
Два обобщени ъгъла имат едно и също второ рамо. Единият от тях има градусна мярка -790^\circ. Намери формулите за градусните мярки на ъглите.
11
Второто рамо на обобщените ъгли е в четвърти квадрант. Посочи ъглите?
12
Кои от формулите са градусна мярка на обобщен ъгъл, чието второ рамо е ъглополовящата на трети квадрант?
13
Всички стойности на \alpha, за които \sin \alpha =-1, са:
14
Ако \alpha =-1350^\circ, намери стойностите на тригонометричните функции \sin \alpha; \cos \alpha; tg\alpha  cotg\alpha.
15
Намери \sin \alpha ; \cos \alpha; tg\alpha и cotg\alpha, ако \alpha =-180^\circ+k.360^\circ.

Описание на теста

Реши задачите в този тест по математика за 11. клас и те ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за тригонометричните функции на обобщен ъгъл. Как намираш синус от ъгъл и косинус от ъгъл, когато този ъгъл е в интервалите от [0; 180] и [-180; 0]? Как се работи с тангенс и котангенс от ъгъл като отношение на функциите синус и косинус? Ще преговориш наученото за обобщен ъгъл и градусна мярка на обобщен ъгъл. В този тест по математика ще решаваш и задачи за намиране на синус, косинус, тангенс и котангенс от обобщен ъгъл. Ще упражниш и някои тригонометрични тъждества. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се