logo

Тест: Решаване на равнобедрен трапец. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намери лицето на равнобедрен трапец с основи 10cm и 4cm    и височина 4cm.
2
Даден е равнобедрен трапец ABCD\left ( AB\parallel CD \right ) с основи AB=20cmCD=6cm и бедро AD=13cm. Диагоналът на трапеца е:
3
В равнобедрен трапец диагоналът е 10cm и ъгълът между диагоналите е 60^\circ. Намери лицето на трапеца.
4
Лицето на равнобедрен трапец е 60cm^2, а основите на трапеца са 12cm и 3cm. Намери височината на трапеца.
5
Основите на равнобедрен трапец са 21cm и 5cm, а диагоналът му е 15cm. Намери дължината на бедрото.
6
Лицето на равнобедрен трапец е 81cm^2 и диагоналите му са перпендикулярни. Определи дължината им.
7
Основите на равнобедрен трапец са 8cm и 2cm. Височината му е 4cm. Дължината на бедрото е:
8
Диагоналът на равнобедрен трапец е 2\sqrt41cm. Основите му са 16cm и 4cm. Намери височината на трапеца.
9
В равнобедрен трапец диагоналът е 20cm, а височината му е 12cm. Намери лицето на трапеца.
10
В равнобедрен трапец ABCD\left ( AB\parallel CD \right) AB=10cm, CD=4cm и \measuredangle ADC=135^\circ. Намери лицето на трапеца.
11
Основите на равнобедрен трапец са 20cm и 14cm. Лицето е 51cm^2. Намери острия ъгъл на трапеца.
12
Лицето на равнобедрен трапец е 30cm^2, а основите му са 14cm и 6cm. Намери периметъра на трапеца.
13
В равнобедрения трапец основите са 32cm и 18cm, а бедрото му е 14cm. Намери лицето и тъпия ъгъл на трапеца.
14
Основите на равнобедрен трапец са 14cm и 6cm, а диагоналът му е 10\sqrt3cm. Намери бедрото (c), височината (h), лицето (S) и синусa на ъгъла между диагоналите.
15
За равнобедрения трапец основите са 10cm и 4cm, а бедрото му е 5cm. Намери височината (h), диагонала (d), синусa на острия ъгъл на трапеца (\sin \alpha) и лицето на трапеца (S).

Описание на теста

Задачите в този тест по математика за 11. клас ще ти помогнат да усвоиш по-добре понятието равнобедрен трапец - елементи и специфични свойства като равенство на ъгли, равенство на страни (бедра), формула за намиране на диагонала на равнобедрения трапец, формула за намиране на лице чрез диагоналите и ъгълът между тях. Реши теста! Така ще си по-уверен в следващите часове по матаматика. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се