logo

Тест: Решаване на трапец. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Основите на трапеца са 20cm и 8cm, височината му е 12cm. Лицето на трапеца е 168cm^2.
2
Лицето на трапец е 170cm^2, сборът от двете основи е 34cm. Намери височината на трапеца.
3
Диагоналите на трапец са 18cm и 21cm,ъгълът между тях е    30^\circ. Намери лицето на трапеца.
4
Лицето на трапец е 56\sqrt3cm^2, диагоналите му са 16cm и 14cm. Намери ъгъла между тях.
5
Трапецът ABCD\left ( AB\parallel CD \right ) е правоъгълен \left ( \measuredangle BAD=90^\circ \right ) и AB=13cmAD=6cm и CD=5cm. Намери обиколката на трапеца и лицето му.
6
Диагоналите на трапец са 17cm и 10cm, а височината му е 8cm. Намери лицето на трапеца.
7
Диагоналите на трапеца са 8cm и 6cm и ъгълът между тях е 30^\circ. Основите му са 9cm и 1cm. Намери височината на трапеца.
8
Даден е трапец ABCD\left ( AB\parallel CD \right )AB=AC=8cm, CD=2cm и BD=6cm. Намери лицето на трапеца, синуса на ъгъла между диагонала AC и основата AB, и ъгъла между диагоналите на трапеца.
9
Даден е правоъгълен трапец ABCD ( AB\perp AD ),   AB=16cmCD=11cm и BC=13cm. Намери височината на трапеца, диагоналите AC и BD и косинуса на ъгъгла, който диагоналът BD сключва с голямата основа.
10
Даден е трапец ABCD\left ( AB\parallel CD \right ), като AD\perp BD  AB=50cm и AD=DC=30cm. Намери лицето на трапеца.
11
Основите на трапец са 20cm и 6cm, едното му бедро е 13cm. Лицето на трапеца е 156cm^2. Намери другото бедро.
12
Даден е трапец ABCD\left ( AB\parallel CD \right ) с основи AB=16cm и CD=4cm, бедро BC=8cm и диагонал AC=12cm. Намери лицето на трапеца.
13
Лицето на трапецa ABCD е 66\sqrt3cm^2. Диагоналът AC=24cm и \measuredangle AOB=120^\circ. Намери дължината на диагонала BD и сбора от двете основи AB+DC.
14
Диагоналите на трапец ABCD са AC=16cm и BD=12cm. Основите AB=15cm и CD=5cm. Намери лицето на трапеца и ъглите, които диагоналите сключват с голямата основа на трапеца.
15
Даден е трапец ABCD с основи AB=44cm и CD=16cm и бедра BC=25cm и AD=17cm. Намери височината, лицето и диагоналите на трапеца.

Описание на теста

Реши този тест по математика за 11. клас, който ще ти помогне да затвърдиш знанията си за решаване на произволен трапец. И то в частност правоъгълен и равнобедрен като намиране на лице, диагонали, основи, височина, бедра, радиус на вписана в четириъгълника окръжност, радиус на описана около четириъгълника окръжност и обиколка на четириъгълник. Така и ти ще се чувстваш по-уверен в следващите часове по математика. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се