logo

Тест: Решаване на трапец. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Трапецът е четириъгълник, на който една двойка срещуположни страни са успоредни и не равни.
2
Сумата от срещуположните ъгли в трапеца е 180^\circ.
3
Средната основа на трапеца е успоредна на основите на трапеца и е равна на полусбора им.
4
Средната основа на трапеца ABCD\left ( AB\parallel CD \right ) се разделя от диагоналите му AC и BD на отсечки MP,PQ,QN\left ( M\in AD,N\in BC \right ), които са:
5
За трапеца с диагонали d1 и d2, основи a и b и бедра c и d е в сила:
6
Даден е трапец със средна основа 18cm. Един от диагоналите дели средната основа на части, разликата от които е 6cm. Намери основите на трапеца.
7
Даден е трапец ABCD\left ( AB\parallel CD \right ) с основи AB=12cm,CD=3cm, бедра AD=7cm,BC=5cm и диагонал AC=8cm. Намери диагоналa BD.
8
Основите на трапеца са 14cm и 4cm. Намери частите от средната основа, на които е разделена от диагоналите на трапеца.
9
Средната основа на трапеца е 11cm, а частта от нея, заключена между диагоналите, е 3 cm. Намери основите на трапеца.
10
Даден е равнобедрен трапец с бедро 36cm. Единият от диагоналите му разделя средната основа на части от 12cm и 30cm. Намери ъглите на трапеца.
11
Диагоналът AC и основата AB на правоъгълен трапец ABCD са равни на 12cm. Един от ъглите му е 120^\circ. Намери средната основа на трапеца.
12
Средната основа на равнобедрен трапец е 45cm, височината му е 40cm и бедрото е 41cm. Намери основите на трапеца.
13
Даден е трапец ABCD\left ( AB\parallel CD \right ). Диагоналите са взаимно перпендикулярни (AC\perp BD), AC=14cm и BD=21cm. Средната основа на трапеца е 12cm. Намери височината на трапеца.
14
Диагоналът AC на трапеца ABCD\left ( AB\parallel BD \right ) дели диагонала BD в отношение 3:5, считано от върха D. Намери AB, ако AD=DC=15cm. Запиши отговора си само с число и мерна единица.
15
Даден е трапец ABCD\left ( AB\parallel CD \right ) със средна основа 9cm и CD=5cm. Намери AB и частта от средната основа, заключена между диагоналите.

Описание на теста

Реши задачите в теста по математика за 11. клас и ще си припомниш най-важното за трапец, основните му свойства и елементи като: основи, бедра, ъгли, диагонали, ъгъл между диагоналите и средна основа. Чрез задачите ще осмислиш приложението на формулите за намиране на лице на трапец и каква е връзката между диагоналите, основите и бедрата на трапеца. Ще си припомниш всичко важно за правоъгълен и равнобедрен трапец. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се