logo

Тест: Приложения на теорема на Талес. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
През точка D от страната АВ на триъгълника АВС е построена отсечка DE (т.Е лежи на ВС), успоредна на АС. Да се намери ВЕ, ако AD : BD = 5 : 6 и BC = 22 cm.
2
През точка D от страната АВ на триъгълника АВС е построена отсечка DE (т.Е лежи на ВС), успоредна на АС. Ако AD : AB = 5 : 6 и BC = 22 cm, то ВЕ = 3 cm.
  • Вярно ли е?
3
През точка D от страната АВ на триъгълника АВС е построена отсечка DE (т.Е лежи на ВС), успоредна на АС. Да се намери ВЕ, ако AD : BD = 5 : 6 и BC - BE = 5 cm.
4
Даден е трапец ABCD, като AD = 18 cm, BC = 27 cm. На бедрото AD е нанесена отсечка AE = 7,5 cm. През Е е построена права, успоредна на основите, която пресича ВС в точка F. Да се намери BF.
5
Даден е трапец ABCD, като AD = 18 cm, BC = 27 cm. На бедрото AD е нанесена отсечка AE = 7,5 cm. През Е е построена права, успоредна на основите, която пресича ВС в точка F. Да се намери FC.
6
Даден е трапец ABCD с височина 8 cm. През точка М, която дели бедрото му AD в отношение AM : MD = 5 : 3, е прекарана права, успоредна на основите му. Да се намерят частите, на които се разделя височината на трапеца от тази права.
7
Даден е трапец ABCD с диагонал AC = 23 cm. През точка M, която дели бедрото му AD в отношение AM : MD = 5 : 3, е прекарана права, успоредна на основите му. Да се намерят частите, на които се разделя диагоналът AC на трапеца от тази права.
8
Даден е трапец ABCD с бедро BC=14cm. През точка M, която дели бедрото му AD в отношение AM:MD=5:3, е прекарана права, успоредна на основите му. Да се намерят частите, на които се разделя бедрото BC  на трапеца от тази права.
9
В триъгълника АВС точките M и N съответно от страните AB и АС са такива, че MN e успоредна на  BC. Намери AN, ако AM = 2 cm, NC = 8 cm, AN = MB.
10
В триъгълника ABC, за който AB = 14 cm, AC = 18 cm, през медицентъра му е построена права, успоредна на BC, която пресича AB и AC съответно в точките D и E. Да се намери BD.
11
Страните на триъгълника ABC са AB = 6 cm, BC = 8 cm, AC = 9 cm. През точка М от страната АВ е построена отсечка MN, успоредна на ВС, като АМ = 4 cm. Да се намери отсечката AN.
12
Пресечната точка на диагоналите на четириъгълник ги дели на четири пропорционални отсечки. Какъв е видът на този четириъгълник?
13
Даден е успоредник ABCD. Точките M\in DC,N\in BC,\fracDMMC=\frac25,\fracBNNC=\frac23. Ако AN\cap BM=O. Да се намери  \fracONOA.
14
През точка D от страната АВ на триъгълника АВС е построена права, успоредна на АС, пресичаща ВС в точка Е. Да се намери АС, ако AD + EC = 4 cm, BD + BE = 16 cm, DE = 9 cm.
15
От върха D на тъп ъгъл на успоредника ABCD са построени височините му DE и DF, като Е лежи на АВ, F лежи на BC. Отсечката DE пресича диагонала АС в точка М, а DF пресича АС в точка N. Ако  AE : BE = 3 : 8, BF : CF = 3 : 2, AC = 28 cm, да се намерят отсечките AM, MN, NC.

Описание на теста

В поредния онлайн тест към видео урока по математика за 9. клас "Приложения на теорема на Талес. Задачи" ще продължиш с прилагането на теоремата на Талес при решаването на различни задачи. Нека ти припомня, че тази теорема се отнася за отношения на страни при пресичането на две успоредни прави с две пресичащи се прави. Те ще ти дадат увереност в знанията и възможност да получиш шестици по математика. Приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (21)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се