logo

Тест: Триъгълник и трапец. Годишен преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е триъгълник ABC, M,N,P са среди на страните му. Отбележи вярното.
2
Даден е триъгълник ABC.M,N,P са среди на страните му. Отбележи вярното.
3
Даден е триъгълник ABC.M,N,P са среди на страните му. Отбележи вярното.
4
Даден е трапец ABCD (AB||CD). Точките G, F, H, E са среди на страните му. Отбележи вярното.
5
Даден е трапец ABCD (AB\parallel CD). Точките G,F,H,E са среди на страните му. Отбележи вярното.
6
Точките D и E са среди съответно на страните АС и АВ на триъгълник АВС. През точка D е построена права, успоредна на АВ, която пресича ВС в точка F. Ако АС=9 cm, намери дължината на отсечката EF.
7
Точките D и E са среди съответно на страните АС и АВ на триъгълник АВС. През точка D е построена права, успоредна на АВ, която пресича ВС в точка F. Ако АС=9 cm, AB=10 cm, намери периметъра на AEFD.
8
Точките D и E са среди съответно на страните АС и АВ на триъгълник АВС. През точка D е построена права, успоредна на АВ, която пресича ВС в точка F. Ако АС=9 cm, а разстоянието от точка Е до АС е 4 cm, намери лицето на фигурата AEFD.
9
Даден е равнобедрен трапец ABCD (AB||CD), DE е височина на трапеца. Ако AE=3 cm, DC=2 cm, намери средната основа на трапеца FG.
10
Даден е равнобедрен трапец ABCD (AB||CD), DE=6 cm е височина на трапеца. Ако AE=3 cm, DC=2 cm, намери лицето на трапеца.
11
В триъгълник ABC точките F,G са среди на страните AC,BC и AD=DQ=QB. Ако FD=GQ, то свържи правилно.
12
В триъгълник ABC точките F,G са среди на страните AC,BC и AD=DQ=QB. Ако FD=GQ, то свържи правилно.
13
Даден е триъгълник ABC, AB=8 cm, AC=6 cm. Точките F, E, H са среди на странте AC, AB, BC. Точките G и P са такива, че GF⊥AF, GF=AF; PE⊥AB, PE=AЕ. Намери дължините на отсечките FH и EH.
14
Даден е триъгълник ABC, AB=8 cm, AC=6 cm. Точките F, E, H са среди на странте AC, AB, BC. Точките G и P са такива, че GF⊥AF, GF=AF; PE⊥AB, PE=AЕ. Ако ∠CAB=60°, намери големините на ∠GFH и ∠PEH.
15
Даден е триъгълник ABC, AB=8 cm, AC=6 cm. Точките F, E, H са среди на странте AC, AB, BC. Точките G и P са такива, че GF⊥AF, GF=AF; PE⊥AB, PE=AЕ. На коя отсечка е равна отсечката GH?

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 8. клас ще провериш знанията си за триъгълник и трапец. Въпросите от теста ще ти помогнат да преговориш средна отсечка в триъгълник, медиани и медицентър в триъгълник, средна основа в трапец. Реши задачите от теста, за да преговориш всичко важно за триъгълник и трапец и се справиш отлично по математика в края на учебната година! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се