logo

Тест: Еднаквости. Важни задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
  • Даден е квадрат ABCD;O е пресечна точка на диагоналите му. Коя точка е образ на точка B при осева симетрия с ос правата AC?
2
Даден е квадрат ABCD;O е пресечна точка на диагоналите му. Коя точка е образ на точка B при ротация с център точка O;\measuredangle +90^\circ ?
3
Даден е квадрат ABCD;O е пресечна точка на диагоналите му. Коя точка е образ на точка C при централна симетрия с център точка O?
4
  • Даден е квадрат ABCD;O е пресечна точка на диагоналите му. Коя точка е образ на точка D при транслация с вектор\vecAB?
5
Даден е квадрат ABCD;O е пресечна точка на диагоналите му. Точка О съвпада с образа си при:
6
Даден е равностранен триъгълник ABC;O е пресечна точка на височините му. Образът на точкаA при осева симетрия относно правата CD е:
7
Даден е равностранен триъгълник ABC;O е пресечна точка на височините му. Образът на отсечката OC при ротация с център точка O;\measuredangle +120^\circ е:
8
Даден е равностранен триъгълник ABC;O е пресечна точка на височините му. Образът на т.E при ротация с център точка B;\measuredangle +60^\circ е:
9
  •  Върху точка A(3;4) е приложена централна симетрия с център точка ОO, след което осева симетрия относно Ox. Какви координати ще има така полученият образ?
10
  •  Върху точка B е приложена осева симетрия относно Oy, след което транслация с вектор \vecOM. Кой е така полученият образ?
11
  • Върху точка M е приложена ротация с център точка O,\measuredangle +90^\circ, след което осева симетрия относно Ox. Кой е така полученият образ?
12
  •  Върху отсечка OC е приложена централна симетрия с център точка O, след което транслация с вектор \vecOM. Кой е така полученият образ?
13
Даден е триъгълник ABC;M е среда на BC;AB=9cm;AC=12cm. Точка F е образ на точка A при централна симетрия с център точка M. Намери периметъра на фигурата ABFC.
14
Даден е трапец ABCD ,(AB\parallel DC), чието лице е 48cm^2. Точка F е образ на точка B при транслация с вектор\vecDC. Намери лицето на \Delta AFC.
15
Даден е трапец ABCD ,(AB\parallel DC), чието лице е 48cm^2 .  Височината му е 10cm;AB=6 cm.Точка F е образ на точка B при транслация с вектор  \vecDC.  Намери лицето на BFCD.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 8. клас ще провериш как си усвоил еднаквости в равнината. Можеш ли да прилагаш осева симетрия и централна симетрия? Знаеш ли как да приложиш транслация и ротация върху дадена геометрична фигура? Задачите от теста ще ти помогнат да затвърдиш наученото за еднаквости и да го използваш в решаването на задачи. Направи теста, за да си сред най-добрите по математика в задачите от този важен за заобикалящия ни свят дял. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се