logo

Тест: Транслация. Всичко важно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намерете образа на точка A при транслация с вектор \boldsymbol\underseta-->. Разгледайте чертежа и изберете верния отговор.
2
Дадени са две точки A и B от правата m и транслация с вектор \boldsymbol\underseta-->.
 • Разгледайте чертежа и изберете всички верни отговори.
3
Изберете номера на триъгълника, който е образ на триъгълника ABC при транслация с вектор \boldsymbol\underseta-->.
4
Твърдението: При транслация с вектор \boldsymbol\underseta-->, окръжността с център т.О и радиус 5 cm се изобразява в окръжността с център т.О' и радиус 5 cm, е:
5
Намерете образите на точките, които са върхове на успоредника ABCD при транслация с вектор \boldsymbol\underseta-->.
 • Изберете чертежа, който изобразява верния отговор.
6
Ако триъгълник A'B'C' е образ на триъгълник ABC при транслация, посочете векторът на тази транслация.
7
Изберете номера на отсечката, която е образ на отсечката AB при транслация с вектор \boldsymbol\undersetb-->.
 • Попълнете избраното число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
8
Ако отсечката AB е първообраз на отсечката A'B' при транслация с вектор \boldsymbol\underseta-->, определете вида на фигурата AA'B'B.
 • Напишете отговора в полето.
9
В правоъгълна координатна система са дадени точките А(3,3), М(0, 5) и N(0, 8).
 • Намерете координатите на образите на точка А, съответно А1 и А2, които се получават при транслация с вектор \boldsymbol\undersetMN--> и вектор  \boldsymbol\undersetNM-->.
 • Избрете верните отговори.
10
Даден е триъгълник ABC, чиито върхове имат координати A(2,0); B(6,0); C(4,4).
 • Даден е вектор \boldsymbol\underseta-->, който е с начало в т. О (0, 0), посока обратна на оста Oy и с дължина 5, както е показано на чертежа.
 • Използвайте чертежа и намерете лицето на триъгълника A1B1C1, който е образ на триъгълник ABC при транслация с вектор \boldsymbol\underseta-->.
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11
В правоъгълна координатна система са дадени точките: A(-2, -1); B(-4, -6); P(-2, 2) и Q(2, 2).
 • Намерете координатите на точките A1 и B1, които са краища на образа на отсечката AB при транслация с вектор \boldsymbol\undersetPQ-->.
 • Изберете верния отговор.
12
Дадено е, че отсечката A1B1 е образ на отсечката AB при транслация с вектор \boldsymbol\undersetPQ-->, както е показано на чертежа.
 • Дадени са координатите на точките: A(-2,-1); B(-4, -6); А1(2, -1); В1(0, -6); P(-2, 2) и Q(2, 2).
 • Използвайте чертежа и намерете лицето на успоредника AA1B1B.
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
13
 • Емо трябва да премести дървен скрин с квадратно сечение от позиция (1) в позиция (2), както е показано на чертежа.
 • Помогнете на Емо да избере правилния вектор на транслация, така че след преместването на скрина, той да е на правилното място.
 • Изберете буквата на вектора на транслацията.
14
Даден е успоредникът ABCD.
 • Намерете неговия образ при транслация с вектор диагонала му AC.
 • Напишете номера на образа в полето за отговор.
15
На чертежа е представена схема на гирлянд от цветни кръгове с начало в синия кръг и край в червения кръг.
 • Ако си представите, че всеки следващ кръг от гирлянда се получава от предишния чрез транслация с вектор а, посочете всички ВЕРНИ твърдения.

Описание на теста

Ето, че стигнахме до следващата еднаквост - транслацията! От видео урока за транслация видяхте как се построяват образи на точка, права, триъгълник и окръжност, значи е време да ги упражните в задачи. Това можете да направите като решите задачите от онлайн упражнението по математика за 8. клас "Транслация. Всичко важно". От него ще се научите да построявате образите не само на тези, но и на други фигури, а с това ще станете по-уверени и подготвени за часовете по математика в училище. Приятен тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се