logo

Тест: Ротация. Всичко най-важно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разгледайте чертежа и посочете кой е образът на т. А при ротация с център началото на координатната система т. О и ъгъл - 45 градуса.
 • Изберете верния отговор.
2
Вярно ли е, че т. А4 е образът на т. А при ротация с център началото на координатната система т. О и ъгъл 45 градуса?
3
Посочете номера на отсечката, която е образ на отсечката АВ при ротация с център т. А на ъгъл 90 градуса.
4
Триъгълникът A'B'C' е образ на триъгълник ABC при ротация с център началото на координатната система, както е показано на чертежа.
 • Посочете ъгъла на тази ротация.
5
Посочете триъгълника, който е образ на триъгълник ABC при ротация с център началото на координатната система т.О и ъгъл 180 градуса.
6
 • Вярно ли е, че триъгълник A1B1C1 е образ на триъгълник ABC при ротация с център т.А и ъгъл 60 градуса?
7
Ако точките А1, А2, А3 и А4 са образи на т. А при ротация с център т. О и различни ъгли, свържете всяка от тях с ъгъла на ротацията, при която тя е образ на т.А.
8
 • Точките А1, А2, А3 и А4 са образи на т. А при ротация с център т. О и завъртане в посока обратна на часовниковата стрелка.
 • Подредете по големина в низходящ ред точките, според ъглите на ротациите, при които те се получават.
 • Поставете точката, която е образ с най-големия ъгъл на ротация най-отгоре.
9
 • Ако отсечките A1B1, A2B2, A3B3, A4B4 са образи на AB при ротация с център т. О,
 • изберете двойките отсечки, които са образи при едни и същи по големина ъгли на ротация, но с противоположни знаци.
 • Изберете всички верни отговори.
10
Твърдението: "Успоредникът A'B'C'D' е образ на ABCD при ротация с център т. A и ъгъл 60 градуса." е?
11
Разгледайте чертежа и посочете при какви и колко ротации от успоредника ABCD се получава фигурата, изобразена на чертежа?
 •  
 • Изберете всички верни отговори.
12
Дадена е окръжността k(A,r) и ротация R(O, α = 45 градуса).
 • Разгледайте чертежа и посочете коя окръжност е образ на k при тази ротация.
13
На чертежа е изобразен силует на човек.
 • Вярно ли е че, ако завъртим изображението 4 пъти на 90 градуса с център на ротацията т. О, то силуетът ще се "върне" в изходно положение?
14
Иван и Кирил играели видео игра, в която техните герои от играта трябвало да откриват скрити диаманти. Иван - диамант 1, Кирил - диамант 2.
 • Ако знаете, че всеки от диамантите се намира в образа на точката, в която стои всеки от героите в играта, при ротация с център т. О и ъгъл с посока на завъртане по часовниковата стрелка за Иван и обратна на часовниковата стрелка за Кирил, намерете ъглите на ротациите за диамант 1 и диамант 2.
 • Запишете получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
15
 • Разгледайте модела на хартиена снежинка.
 • Каква ротация можете да приложите към един фрагмент от нея, за да получите цялата снежинка (без презастъпване).
 • Изберете всички верни твърдения.

Описание на теста

Ще промените ли местоположението си, ако се завъртите на 360 градуса? А на 180? На тези и още подобни въпроси ще можете да отговорите, след като направите онлайн тестто по математика за 8. клас "Ротация. Всичко най-важно." То ще ви помогне да станете бързи и точни в намиранено на образите на точка, отсечка, триъгълник и други геометрични фигури и обекти при ротация. Да откривате къде в природата се наблюдава това геометрично преобразувание и как да го използвате, когато изрязвате снежинка, например. Стана ли ви интересно вече? Започнете теста и учете докато се забавлявате!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се