logo

Тест: Осева симетрия. Всичко най-важно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
 • Дадена е осева симетрия с ос правата l.
 • Разгледай чертежа и избери всички верни твърдения.
2
Разгледай чертежа и посочи номера на отсечката, която е образ на отсечката CD при осева симетрия с ос правата m.
3
 • Разгледай чертежа и
 • избери номера на триъгълника, който е образ на триъгълника ABC при осева симетрия
 • с ос оста Ox на правоъгълна координатна система.
4
Даден е триъгълникът ABC и осева симетрия с ос остта Оy (ординатната ос) на правоъгълна координатна система.
 • Разгледай чертежа и посочи номера на триъгълника, който е образ на триъгълника ABC при тази осева симетрия.
5
 • В правоъгълна координатна система е построена отсечката АВ.
 • Разгледай чертежа и посочи:
 • а) образа на отсечката AB при осева симетрия с ос Ох;
 • б) образа на отсечката АВ при осева симетрия с ос Оy.
6
 • Верни ли са и двете твърдения:
 • Отсечката A'B' е образ на отсечката AB при осева симетрия с ос правата \boldsymboll.
 • Фигурата AA'B'B е трапец, чиито основи са перпендикулярни на правата \boldsymboll.
7
 • Отсечката A'B' е образ на отсечката AB при осева симетрия с ос Oy в правоъгълна координатна система.
 • Ако разстоянието от т. А до остта на симетрия е 2 cm, а разстоянието от т. В до остта на симетрия е 6 cm,
 • намери дължините на отсечките АА' и ВВ'.
 • Напиши получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
8
 • Отсечката A'B' е образ на отсечката AB при осева симетрия с ос Oх в правоъгълна координатна система.
 • Ако разстоянието от т. А до остта на симетрия е 3 cm, а разстоянието от т. В до остта на симетрия е 9 cm, намери дължините на отсечките АА' и ВВ'.
 • Напиши получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
9
Намери образа на т. M при осева симетрия с ос правата m.
10
Намери образа на отсечка AB при осева симетрия с ос правата m и избери номера на тази отсечка.
11
Избери номера на триъгълника, който е образ на триъгълник ABC при осева симетрия с ос правата m.
12
 • В правоъгълна координатна система графично е представена зависимост между две величини х и у.
 • Вярно ли е, че ординатната ос е ос на симетрия на кривата, получена при тази зависимост?
13
Разгледай фигурите (квадрат и равностранен триъгълник) и снимките (пеперуда и сграда с нейното отражение във водата) от чертежа и ги подреди във възходящ ред в зависимост от броя на осите на симетрия на всяка от тях.
 • Постави номера на фигурата или снимката с най-малък брой оси на симетрия най-отгоре.
14
 • В правоъгълна координатна система е начертан трапец AA'B'B, за който знаем, че остта Ох е ос на симетрия.
 • Ако АА' =10 cm, ВВ' = 18 cm,
 • използвай чертежа и намери лицето на трапецa AA'B'B.
 • Напиши полученото число в полето за отговор с цифри, без интервали и допълнителни символи след него.
 
15
 • В равностранния триъгълник ABC AM е медиана към страната BC. Лицето на триъгълника ABC е \mathbf30 cm^2.
 • Намери лицето на триъгълника АМС, който е образ на триъгълника AMB при осева симетрия с ос правата, минаваща през AM.
 • Напиши полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

Знаете ли, че осевата симетрия се нарича и огледална симетрия? Това е така, защото образите на обектите при нея са като отражение в огледало. Искате ли да станете добри в построяването на образи на точка, права, отсечка и геометрична фигура при осева симетрия? Да откривате кои са осите на симетрия на различните фигури и други обекти в природата и в живота? Онлайн упражнението по математика за 8. клас "Осева симетрия. Всичко най-важно" ще ви помогне да го направите. Приятно пътуване в огледалния свят на задачите за осева симетрия!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се