logo

Тест: Окръжност, описана около триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е произволен триъгълник ABC. Изберете верните твърдения за ABC и описаната му окръжност.  
2
За кой от изброените видове триъгълници центърът на описаната му окръжност съвпада с медицентъра му?
3
Ако знаете, че центърът на описаната около триъгълник ABC е външна точка за триъгълника, посочете какъв е видът на триъгълника.
4
Даден е правоъгълният триъгълник ABC с прав ъгъл при върха C. Ако хипотенузата AB = 6 см, намерете радиуса на описаната около триъгълника окръжност.
 • Напишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
5
Остроъгълният триъгълник ABC е вписан в окръжност K(O,r).
 • Ако  \measuredangle BAC = 30^0, BC = 8 см, намерете r = ?
 • Изберете верния отговор.
6
Правоъгълният триъгълник ABC е вписан в окръжност K(O, r = 12 см), както е показано на чертежа. Ако MN е средна отсечка в триъгълника, вярно ли е, че MN = 12 см?
7
Окръжност с дължина 14π см е описана около правоъгълен триъгълник ABC (\measuredangle C = 90^0). Точка М е среда на AB.
 • Намерете CM = ?
8
Равностранният триъгълник ABC e вписан в окръжност с радиус R. CH е височина в ABC и CH = 15 см.
 • Намерете \boldsymbol\measuredangle OAH и R = ?
 
9
Равнобедреният триъгълник ABC е вписан в окръжност и единият му ъгъл е 120º  .
 • Ако бедрото му е 12 см, намерете радиуса на описаната окръжност.
10
В окръжност K(O, R = 9 см) е вписан триъгълник ABC.
 • Намерете \boldsymbol\measuredangle ABC, ако знаете, че AC = 9 см.
11
Триъгълникът ABC е вписан в окръжност K(O, R = 4 см).
 • Ако AB = 8 см, намерете на колко градуса е равен \boldsymbol\measuredangle ACB.
 • Напишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
12
В окръжност K(O, r = \frac83\sqrt3 см) е вписан равностранен триъгълник ABC с периметър 24 см.
 • Намерете лицето на триъгълника ABC.
13
Окръжност K(O,r) е описана около остроъгълен равнобедрен триъгълник ABC (AC = BC). Mедианата към основата e CH = 33 см, а разстоянието от т.О до медицентъра т.G на триъгълника е 2 см.
 • Намерете радиуса на описаната около ABC окръжност, ако знаете, че т.G  е между точките C и О, както е показано на чертежа.
14
В окръжност K(O,r)  е вписан остроъгълен равнобедрен триъгълник ABC (AC = BC). Mедианата към основата e CH = 66 см, а разстоянието от т.О до медицентъра т.G на триъгълника е 3 см.
 • Ако знаете, че т.O е между точките C и G, намерете радиуса на описаната около ABC окръжност. 
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
Около триъгълник ABC е описана окръжност K(O,r). Знае се, че \measuredangle ABC = 150^0, AC = а.
 • Намерете диаметъра на описаната окръжност, като го изразите чрез а.

Описание на теста

Може ли около всеки триъгълник да се опише окръжност? Къде лежи центърът на описаната окръжност за различните видове триъгълници и как се намира нейният радиус? Направете онлайн тестто по математика за 8. клас "Окръжност, описана около триъгълник" и ще можете да намирате отговорите на тези въпроси без да се затруднявате, както и да решавате задачи за описана около триъгълник окръжност. А това със сигурност ще ви направи по-успешни на тестовете и контролните работи в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (45)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се