logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За вписания ъгъл е вярно:
2
  • Според данните от чертежа отбележете тези ъгли, които са вписани ъгли .
3
  • Според данните от чертежа централен ъгъл е
4
Вярно ли е, че централният ∠ СОВ е съответен ъгъл на вписания ∠ САВ и вписания ∠ CDB?
5
Вярно ли е, че:
  • Вписаният ъгъл е равен на половината от съответния му централен ъгъл?
6
  • Според чертежа ∠COB=72 º. Намерете мярката на вписания ∠ САВ?
7
Ако вписаният ъгъл има големина 52º, то съответният му централен ъгъл е равен на
8
Вярно ли е, че щом раменете на вписаните ъгли ∠САВ и ∠CDB отсичат една и съща дъга, те са равни?
9
Раменете на вписаните ъгли ∠САВ и ∠CDB минават през краищата на диаметъра СВ на окръжност с център О .
  • Намерете мярката им.
10
Точките А, В, С лежат върху окръжност с център О така, че ΔАВС е равностранен. Намерете градусната мярка на  ∠АОВ.
11
Точките А, В, С, D принадлежат на окръжност с център О и разделят окръжността на дъги, за които е изпълнено  \widehatAB:\widehatBC:\widehatCD:\widehatDA=1:4:2:3.
  • Намерете мярката на централния ∠ АОВ.
12
Точките А, В, С, D принадлежат на окръжност с център О и разделят окръжността на дъги, за които е изпълнено   \widehatAB:\widehatBC:\widehatCD:\widehatDA=1:4:2:3.
  • Намерете мярката на вписания ∠ ADC.
13
Точките А, В, С лежат на окръжност с център О и са върхове на триъгълник АВС (т. О е вътрешна за триъгълника).
  • Ако е известно, че страната АС е равна на радиуса на окръжността, намерете мярката на вписания ∠ АВС.
14
  Дадена е окръжност с център О и отсечката АВ е диаметър на окръжността. Хордата АМ е успоредна на хордата ВР и ∠МАВ=30º.
  • Намерете големината на ∠АМВ и ∠АРВ.
   
15
Дадена е окръжност с център О и отсечката АВ е диаметър на окръжността. Хордата АМ е успоредна на хордата ВР и ∠МАВ=30º.
  • Намерете големината на ∠РВА.

Описание на теста

В онлайн теста "Вписан ъгъл" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили понятието вписан ъгъл. Къде лежи върхът на вписан ъгъл? А какво знаете за раменете му? Коя дъга е съответна дъга на вписания ъгъл? А кой ъгъл е съответен централен ъгъл на даден вписан ъгъл? С какво се измерва вписания ъгъл? Отговори на всички тези въпроси ще получите, когато решите задачите от теста. Направете теста, за да изясните понятието вписан ъгъл и приложите успешно знанията си в задачи от окръжност. Успех!  

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се