logo

Тест: Взаимно положение на две окръжности

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На чертежа са дадени пет окръжности K(O, r), K1(O1, r1), K2(O2, r2), K3(O3, r3), K4(O4, r4).
 • Посочи тези от тях, които са вътрешни за окръжността  K(O,r) и нямат общи точки с нея.
2
На чертежа са дадени пет окръжности K(O, r), K1(O1, r1), K2(O2, r2), K3(O3, r3), K4(O4, r4).
 • Посочи тези от тях, които са външни за окръжността K(O, r) и нямат общи точки с нея.
3
Дадени са окръжността К с център т. О и радиус 5 cm и окръжността K1 с център т. O1 и радиус 3 cm.
 • Разстоянието между центровете на двете окръжности OO1 = 9 cm.
 • Намери какво е взаимното положение на двете окръжности.
4
Разгледай чертежа и посочи окръжностите, които са допирателни до окръжността K(O, r).
5
Разгледай чертежа и намери окръжността, която има две пресечни точки с окръжността K(O, r).
6
Дадени са окръжността К с център т. О и радиус 5 cm и окръжността K1 с център т. O1 и радиус 3 cm.
 • Разстоянието между центровете на двете окръжности OO1 = 4 cm.
 • Твърдението "Окръжностите К и К1 имат две пресечни точки" е:
7
На чертежа са изобразени окръжностите K(O, r), K1(O, r1) и K2(O, r2), които са с един и същи център т. О.
 • Какво е взаимното положение на трите окръжности?
 • Попълни липсващата дума в текста без интервали и допълнителни символи преди и след нея.
8
Дадени са окръжностите K(O, R = 4 cm) и К1(О1, R1 = 6 cm).
 • Ако двете окръжности са външно допирателни, намери дължината на отсечката ОО1.
9
Дадени са окръжностите K(O, R = 14 cm) и К1(О1, r = 8 cm). Разстоянието между центровете на двете окръжности е 6 cm.
 • Вярно ли е, че двете окръжности се допират външно?
10
Дадени са окръжностите K(O, r = 8 cm) и К1(О1, r1 = 3 cm). Централата между двете окръжности е 7 cm.
 • Избери вярното твърдение за взаимното положение на двете окръжности.
11
Окръжностите K(O, r = 7 cm) и K1(O1, r1 = 4 cm) се допират вътрешно. Намери дължината на централата на двете окръжности ОО1.
 • Напиши полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
12
Окръжностите K(O, r) и K1(O1, r1) се допират външно.
 • Ако знаеш, че ОО1 = 10 cm, r = 2 cm, намери колко сантиметра е r1.
 • Напиши полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
13
Окръжностите K(O, r), K1(O1, r1) и K2(O2, r2) се допират външно, както е показано на чертежа.
 • Ако r = 3 cm, r1 = 2 cm, а r2 = 1 cm, намери периметъра на триъгълника ОО1О2.
14
Окръжностите K(O, r) и K1(O1, r1) се допират вътрешно.
 • Ако знаеш, че ОО1 = 6 cm и радиусът на окръжността K е 3 пъти по-голям от радиуса на K1, намери на колко са равни r и r1.
15
Дадени са окръжностите K(O, r = 12 cm) и K1(O1, r1 = 7 cm).
 • Каква трябва да е дължината на централата ОО1, за да е сигурно, че двете окръжности ще имат две общи точки?
 • Избери верния отговор.

Описание на теста

Онлайн тестът по математика за 8. клас "Взаимно положение на две окръжности" е добрият начин да се подготвите за сериозните и интересни задачи за окръжности. То ще ви помогне да добиете опит в разпознаването кога две окръжности нямат общи точки и едната е вътрешна или външна за другата, кога се допират вътрешно или външно и кога имат две пресечни точки. Какви са свойствата за разстоянието между центровете на окръжностите в различните случаи и какво е централа. Време е за теста, вие сте на ход!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се