logo

Тест: Средна отсечка в триъгълник. Важни задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В триъгълника ABC точките M, N и P са среди съответно на AB, BC и CA.
 • BC : CA : AB = 3 : 4 : 5
 • Периметърът на триъгълник MNP е 12 cm.
 • Намерете страните на триъгълника ABC.
2
В триъгълника ABC MN, NP и PM са средни отсечки.
 • \boldsymbolPMNP=9cm.
 • BC=a;CA=b,AB=c и  \boldsymbola=4k;b=6k;c=8k
 • Намерете \boldsymbolk=? и \boldsymbolPABC=?
 
3
В правоъгълника ABCD диагоналът BD = 4 cm. Точките M, N, P и Q са среди на страните на правоъгълника.
 • Намерете обиколката на четириъгълника MNPQ.
 
4
Вярно ли е, че средите на страните на ромб са върхове на правоъгълник?
5
Точките M,N,P и Q са среди на страните на правоъгълника ABCD с диагонали AC=BD=7cm.
 • Намерете \boldsymbolPMNPQ = ?
6
В триъгълника ABC M е среда на AB, N е среда на BC, а P е среда на АC.
 • PM = 6 cm; MN = 8 cm; PN = 12 cm.
 • Намерете страните на триъгълника ABC и неговия периметър.
 • Свържете елементите, така че да се получат верни твърдения.
7
В правоъгълника ABCD точките M,N,P,Q са среди на страните му.
 • \boldsymbolPMNPQ = 16cm.
 • Намерете дължината на диагоналите на правоъгълника.
8
Точките M,N,E и F са среди на страните на квадрата ABCD.
 • AC=10cm.
 • а) Определете вида на четириъгълника \boldsymbolMNEF.
 • б) Намерете лицето на  \boldsymbolMNEF.
9
В триъгълника ABC точките M, N и P са среди съответно на AB, BC и CA.
 • PM : MN : NP = 3 : 4 : 6.
 • Периметърът на триъгълник ABC е 52 cm.
 • Намерете страните на триъгълника MNP.
10
Медианите AN, BM и CP в равностранен триъгълник ABC се пресичат в т. G. Ако точка R е среда на AG, а точка Т е среда на BG, то четириъгълникът MRTN e?
11
В триъгълника ABC точките M, N и P са среди съответно на AB, BC и CA.
 • BC = a; AC = b = a+2; AB = c = 2a.
 • Периметърът на триъгълник MNP е 15 cm.
 • Намерете:
 • а) периметърa на триъгълника ABC;
 • б) страните на триъгълника ABC.
 
12
Даден е равностранен триъгълник ABC.
 • Т. M е среда на AC, т. N е среда на BC, т. P е среда на AB.
 • \boldsymbolPMNP = 24cm.
 • Намерете:
 • a) дължините на страните на триъгълника \boldsymbolABC;
 • b) отношението им  \boldsymbola:b:c.
 
13
В градинка с форма на квадрат има цветна леха, която е образувана от средите на страните на градинката, както е показано на чертежа. Зелената ограда на цветната леха е с обиколка 12 cm.
 • Намерете дължината на диагоналите на градинката (на черния квадрат).
 • Напишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
В триъгълника ABC AC = 8 cm, а медианата BM = 10 cm.
 • Точките N и P са среди съответно на BC и AB. През т. N е построена права, успоредна на BM, която пресича AC в точка Е. През т. P е построена права, успоредна на BM, която пресича AC в точка F.
 • Намерете периметъра на четириъгълника FPNE.
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
В равнобедрения триъгълник ABC, AC = BC = 18 cm, CH е височина към основата.
 • Точка O e среда на CH. През точка О е построена права, успоредна на AC, която пресича AB в точка L и BC в точка P.
 • Намерете дължината на отсечката PL, като използвате, че OL е средна отсечка в AHC, а OP е средна отсечка в MNC.
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интвервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

Колкото повече се упражнявате, толкова по-добри в решаването на задачи ще ставате! Ето я поредната серия от задачи в онлайн теста по математика за 8. клас "Средна отсечка в триъгълник. Важни задачи. Част 2", с която ще проверите и задълбочите знанията си за средна отсечка в триъгълник и ще откриете още интересни приложения на средните отсечки. Приятен тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се