logo

Тест: Правилни глаголи в сегашно време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголът "trinken" означава "пия". Коя негова част наричаме корен (основа)?
2
Глаголът "spielen" означава "играя". Коя част наричаме корен (основа) и коя част наричаме окончание?
3
Основната форма на глагола, която откриваме в речниците и която записваме в тетрадката-речник, се нарича:
4
Две от спрегнатите форми на всеки глагол съвпадат по форма с основната форма (Infiniitv). За кое лице и число става дума?
5
Коя е липсващата форма в цялостното спрежение на глагола "trinken"? Напишете и липсващото лично местоимение.
6
Попълнете липсващите форми за множествено число на глагола "singen" ("пея").
7
Попълнете липсващите форми за множествено число на глагола "bezahlen" ("плащам").
8
Попълнете липсващите форми за eдинствено число на глагола "kommen" ("идвам").
9
Попълнете липсващите форми за единствено число на глагола "bestellen" ("поръчвам").
10
Само един от отговорите съдържа две правилни глаголни форми. Посочете правилния отговор.
11
Изберете правилния отговор на въпроса. Kommst du auch?
12
Изберете правилните отговори на въпроса. Bestellen Sie Orangensaft?
13
Попълнете липсващите глаголни форми на глаголите meinen и sagen.
14
Спрегнете във всички форми на сегашно време глаголите singen (пея) и schreiben (пиша).
15
Следните глаголи са спрегнати. Кои са техните инфинитиви (основни форми)?
  • du hörst (ти чуваш/слушаш), ich mache (аз правя), wir lachen (ние се смеем), er fragt (той пита), ihr wohnt (вие живеете), sie kochen (те готвят)

Описание на теста

С помощта на онлайн теста "Спрежение на глаголите в сегашно време" ("Konjugation der Verben im Präsens") ще  установите можете ли да спрягате без грешка немските глаголи в сегашно време (Präsens). Във всеки тест, всяко контролно и всяко домашно неизбежно присъстват глаголи в сегашно време, защото те са една от най-важните части на изречението. Тествайте знанията си за немските глаголи, попълнете пропуските си и добийте увереност, че няма да допускате грешки, що се отнася до спрягането на глаголите в сегашно време. Онлайн упражнението по немски език е подходящо за ниво А1.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (93)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се