logo

Тест: Екстремални задачи в алгебрата. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намери НМС и НГС на функцията f(x)=x-5, акоx\in [-5;2].
2
Дадена е функцията f(x)=2.x+7, x\in [-1;5]. Намери НМС и НГС на функцията.
3
Намери НГС и НМС на функцията f(x)=3-x, при x\in [-4;-1].
4
Дадена е функцията f(x)=5-2.x, x\in [-3;-1]. Намери НМС и НГС на функцията.
5
Намери НМС и НГС на функциятаf(x)=9-\sqrt2.x, при x\in [-2.\sqrt2;-\frac\sqrt22].
6
Намери НМС и НГС на функцията f(x)=x^2-6.x+3 и стойността на x, при която се получават.
7
Намери НМС на функцията f(x)=1-4.x+x^2.
8
Намери НГС на функцията f(x)=8.x-2-3.x^2.
9
Намери НГС и НМС на функцията f(x)=x^2-2.x+5, ако       x\in [-1;2].
10
Да се намери НМС, НГС и дефиниционното множество (ДМ) на функцията f(x)=\sqrt2.x-3.
11
Да се намери НМС, НГС  и дефиниционното множество (ДМ) на функцията f(x)=\sqrt5-2.x.
12
Представи числото 12 като сбор от две положителни числа, така че произведението им да е възможно най-голямо.
13
Представи числото 16 като сбор от две положителни числа, така че произведението им да е възможно най-голямо.
14
Представи числото 14 като сума от две положителни числа, така че сборът от квадрата на едното и учетвореното друго да е възможно най-малък.
15
Числото 14 представи като сума на три положетелни числа със следните свойства:
  • отношението на първите две събираеми да бъде 1:3;
  • сборът от произведението на първите две числа и третото число, умножено с три, да е възможно най-малък.
  • Намери този сбор.

Описание на теста

С този супер полезен тест по математика за 12. клас ще можеш да упражниш наученото в първата част на урока за екстремални задачи в алгебрата. Със задачите от теста ще затвърдиш знанията си за основните елементарни неравенства и ще усъвършенстваш уменията си за намиране на най-малка и най-голяма стойност на линейна, квадратна и ирационална функция. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се