logo

Тест: Линейна функция. Най - голяма и най - малка стойност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от функциите е линейна?
2
Графиката на линейната функция е:
3
Линейната функция е дефинирана за x\in (-\propto ;+\propto ).
4
Линейната функция y=ax+b, D:x\in (-\propto ;+\propto ) има най-малка и най-голяма стойност.
5
Линейната функция y=ax+b, D:x\in (-\propto ;+\propto ) е  растяща при:
6
Коя от графиките е графика на намаляваща линейна функция?
7
За функцията y=f(x)=2x-1, x[-2;5] посочи верните равенства.
8
Дадена е функцията y=f(x)=-3x+2,x\in [-2;7]. Посочи верните равенства.
9
Намери най-малката и най-голямата стойност на функциятаy=f(x)=\sqrt3.x+2, x\in [-\sqrt3;5].
10
Дадена е функцията y=-3\sqrt2.x+1, x\in [-6;-\sqrt2]. Намери най-малката и най-голямата ѝ стойност.
11
Намери най-малката и най-голямата стойност на функцията y=4.\sqrt3.x+2, x\in [-\frac\sqrt32;1).
12
Дадена е функцията y=-\sqrt[3]2.x-1, x\in (-\sqrt[3]4;\sqrt[3]4]. Намери най-малката и най-голямата ѝ стойност.
13
Намери най-малката и най-голямата стойност на функцията g(x)=-f(x)-3, ако f(x)=-\frac15.x-\frac23, x\in [-\frac103;\frac53].
14
Графиката на линейната функция y=a.x+b минава през точките A(-2;3) и B(-3;5). Намери функцията, най-малката и най-голямата ѝ стойност за x\in [-5;-2].
15
От графиката на линейната функция y=a.x+b, показана на чертежа, определи функцията, най-малката и най-голямата и стойност за x\in [-\frac32;-\frac12]

Описание на теста

Реши задачите от този тест по математика за 12. клас за най-голяма и най-малка стойност на линейна функция. Те ще ти помогнат да си припомниш знанията за линейна функция, за дефиниционно множество на линейна функция, условието тя да е растяща или намаляваща, за намиране на най-голяма и най-малка стойност в затворен интервал. Ще те провокират да помисли, ако интервалът е отворен или отворен само отляво, или само отдясно, то каква стойност на функцията би се търсила. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се