logo

Тест: Свойства на логаритмите. Как сравняваме логаритми?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пресметнете log21=?
2
Пресметнете log33=?
3
Ако x1=x2, a>0,a\neq 1, то logax1=logax2.
4
Ако x1>x2, 0<a<1, то:
5
Ако x1>x2, a>1, то:
6
Вярно ли е неравенството log7\frac13<log7\frac12?
7
Кой знак да поставим на мястото на * в израза log0,210*log0,210,2?
8
Подредете числата по големина, като най-горе поставите най-малкото.
9
Подредете числата по големина, като най-горе поставите най-голямото.
10
Кои от неравенствата са верни?
11
В кои от неравенствата a е по-голямо от 1?
12
Сравнете с 1 числото log9,1\frac18.
13
Павел, Матей, Венци и Крум играят на логаритмично лото. Всеки тегли карта, а печеливш е този, чието число е най-малко.
  • Помогнете им да разберат кой е печеливш, като подредите по големина числата, като най-горе поставите най-малкото.
14
В центъра за подготовка на космонавти, бъдещите астронавти освен с физическа подготовка, се занимават и с решаване на математически задачи. А ти готов ли си за полет в Космоса? Отговори на въпроса:
  • За какви стойности на x е вярно неравенството log5x>log57?
15
И още един въпрос от подготовката на бъдещите космонавти:
  • За какви стойности на x е вярно неравенството log0,8x<log0,80,7?

Описание на теста

Използвайки свойствата на логаритмите, в онлайн теста по математика за 11. клас "Свойства на логаритмите. Как сравняваме логаритми?" ще подреждаме логаритми във възходящ и низходящ ред, ще сравняваме логаритъм с единицата. Ще си припомним, че знакът между два логаритъма зависи и от основата на логаритъма. А всички решени задачи ще ни помогнат да изкарваме шестици в училище. Решавайте и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се