logo

Тест: Графики на показателна функция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На чертежа са построени графиките на функциите y=3^x, y=4.3^x, y=25.3^x, y=\frac120.3^x.
  • Как влияе промяната на константата С върху промяната на графиките на функциите y=C.a^x?
2
На чертежа са построени графиките на функциите y=4^x, y=4^10x, y=4^2x, y=4^0,5x.
  • Как влияе промяната на константата к върху промяната на графиките на функциите y=a^kx?
3
Константите C и к променят точката (0;1), през която минава графиката на показателната функция y=C.a^kx.
4
Кои точки принадлежат на графиката на функцията y=2.5^x?
5
На кой ред всички изброени точки принадлежат на графиката на функцията y=5^2x?
6
В таблицата са попълнени стойностите за х и у на коя функция?
7
За функцията y=7^3x свържете дадените стойности за х със стойностите за у?
8
Кой чертеж е графика на функцията y=5.\left (\frac13 \right )^x?
9
Коя функция изобразява графиката на чертежа?
10
На чертежа са построени графиките на функциите y=4^x и y=4^-x. Какви са помежду си двете графики?
11
На чертежа са построени графиките на функциите y=\left ( \frac14 \right )^x и y=\left ( \frac14 \right )^-x. Какви общи свойства имат двете графики?
12
На чертежа е показана графиката на функцията y=3^x.  Като се ориентирате по нея, свържете всяко от условията със стойностите.
13
При приближаване на малък кораб към брега е хвърлено въже за задържане на кораба. Моряк, стоящ на брега, трябва да завие въжето няколко пъти около железен стълб, като тегли свободния край на въжето.
  • Ако F0 е силата, с която моряка задържа кораба, F – силата на теглене на кораба, то \fracFF0=a^x, като х е броят завивки на въжето, а – число, което зависи от материала на въжето и стълба. За железен стълб и конопено въже числото a=3,5.
  • Намерете  \fracFF0=?
14
При приближаване на малък кораб към брега е хвърлено въже за задържане на кораба. Моряк, стоящ на брега, трябва да завие въжето няколко пъти около железен стълб, като тегли свободния край на въжето.
  • Ако \fracFF0 е силата, с която моряка задържа кораба, F – силата на теглене на кораба, то \fracFF0=a^x, като х е броят завивки на въжето, а – число, което зависи от материала на въжето и стълба.
  • На колко килограма е равна силата F, ако F0=50 кг, а=4, х=1,5?
15
След n удара на неутрон с протон отношението на средната енергия на неутрона към началната му енергия се изчислява по формулата:
  •  \fracEsrE0=\left ( \frac12 \right )^n или y=\left ( \frac12 \right )^n
  • Как се изменя y, когато n расте?
  • Попълнете намалява или се увеличава.

Описание на теста

В онлайн теста по математика за 11. клас към видео урока "Графики на показателна функция" ще затвърдите знанията си за показателните функции. По дадени графики на показателни функции ще откривате коя е функцията, ще изследвате свойствата й, ще намирате координати на точки и ще разберете в кои области от реалния живот може да ви потрябват уменията да боравите с показателни функции. Решавайте и получавайте шестици!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се