logo

Тест: Преобразуване на изрази, съдържащи степен с рационален показател. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изразът 49.7^\frac12.7^0 е равен на:
2
Произведението 2.64^\frac23 е равно на:
3
Пресметни израза:
  • \left ( \frac37 \right )^-\frac12.\left ( \frac2749 \right )^\frac12+\left ( -3^-\frac15+\frac18 \right )^0
4
Степента \left ( 25^\frac34.125^-\frac13 \right )^\frac25 е равна на:
5
Опрости израза:
  • \left ( 8^-\frac54.16^\frac54.2^\frac34 \right )^\frac13
6
Пресметни израза:
  • 2.a^^\frac13.3.a^\frac12
7
Изразът \sqrt[3]a.a^\frac23 е равен на a за \forall a.
8
Разкрий скобите и отбележи верния отговор:
  • a^\frac14.\left ( a^\frac32-a^\frac12 \right )
9
Степента \left ( a^\frac23-b^-\frac12 \right )^2е равна на a^\frac43+2a^\frac23.b^-\frac12+b за b> 0 и\forall a.
10
Разкрий скобите:
  • a^\frac14.b.\left ( a-b^\frac34 \right )
11
Извърши означените действия:
  • \fraca^\frac12.b^\frac32a^-\frac14.b^\frac12
12
Пресметни правилно:
  • \left ( a^\frac34-b^\frac34 \right ).\left ( a^\frac34 +b^\frac34\right )
13
Извърши означените действия:
  • \left ( a^\frac34+b^\frac34 \right )^2-\left ( a^\frac34-b^\frac34 \right )^2
14
Изразът \left ( a^\frac13+b^\frac13 \right )\left ( a^\frac23-a^\frac13b^\frac13+b^\frac23 \right ) е равен на:
15
Опрости израза \fraca^\frac32a^\frac32+b^\frac32+\fracb^\frac32a^\frac32-b^\frac32 и намери числената му стойност за a=3  и b=2.

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 11. клас ще си припомниш как се умножават и делят степени с равни основи, как се степенува произведение и частно. Ще затвърдиш знанията си за преобразуване на изрази, съдържащи степени с рационален показател, като използваш познати действия, изнасяне на множител пред корен, формули за съкратено умножение и определяне на дефиниционно множество. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се