logo

Тест: Графика на функцията y = √x

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дефиниционното множество на функцията y=\sqrtx е:
2
Стойността на функцията y=f(x)=\sqrtx пресмяташ, като зададеш произволни стойности на аргумента.
3
Числената стойност на функцията y=f(x)=\sqrtx принадлежи на интервала:
4
Графиката на функцията y=f(x)=\sqrtx е разположена в/във:
5
Точките от графиката на функцията y=f(x)=\sqrtx имат за координати стойностите на аргумента x(x\in D.M) и съответните стойности на функцията y.
6
Пресечната точка на координатните оси Ox и Oy принадлежи на графиката на функцията y=f(x)=\sqrtx.
7
Най-малката стойност на функцията y=f(x)=\sqrtx за x\in D.M е:
8
Най-малката стойност на функцията y=f(x)=\sqrtx се определя от втората координата на най-ляво разположената точка от графиката на функцията.
9
Ординатата на пресечната точка на координатните оси е най-малката стойност на функцията y=\sqrtx.
10
Функцията y=f(x)=\sqrtx за x\in D.M има най-голяма стойност.
11
Функцията y=f(x)=\sqrtx,\forall x\in D.M е:
12
С нарастване на абцисите на точките от графиката на функцията y=f(x)=\sqrtx нарастват и тяхните ординати.
13
Коя от точките НЕ е от графиката на функцията y=f(x)=\sqrtx?
14
За кои стойности на a уравнението \sqrtx=a няма решение? Упътване: отговора запишете като неравенство!
15
Уравнението \sqrtx=a при a> 0 има едно решение.

Описание на теста

С този тест по математика за 11. клас ще можеш да осмислиш знанията си за функцията y=\sqrt{x} - дефиниционно множество и множество от стойности на функцията: свойствата ѝ (минава през координатното начало, графиката ѝ е разположена в първи квадрант, строго растяща е, има най-малка стойност, но няма най-голяма стойност). Тези знания ще ти помогнат при решаването на следващите задачи. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се