logo

Тест: Степенуване на рационални дроби

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Степенувайте рационалната дроб:
 • \boldsymbol\left (\frac3x4-y \right )^2
2
Намерете дефиниционното множество и степенувайте рационалната дроб:
 • \boldsymbol\left(\frac6y21-x\right)^2
3
Степенувайте рационалните дроби и опростете израза:
 • \boldsymbolA= \left(\frac2x3-y\right)^2.\frac(y-3)^38x^5
4
Даден е израза:
 • \boldsymbolB= \left(\frac3x-15y\right)^2.\frac25y^3-50y^2(1-3x)^4
 • а) Намерете дефиниционното му множество
 • б) Опростете израза
5
Степенувайте рационалната дроб:
 • \boldsymbol\left(\fracx^3+x^2yx^2-y^2\right)^3, ако знаете, че \boldsymbolx\neq \pm y
6
Подредете в правилен ред стъпките за степенуване на рационална дроб.
7
Степенувайте рационалната дроб:
 • \boldsymbol\left (\fraca^2-1a^2+2a+1 \right )^4
8
Повдигнете на 5-та степен израза:
 • \boldsymbol\fraca^2b -a^2b^3a^3b-a^3b^2 и посочете дефиниционното множество за знаменателя.
9
Вярно ли е, че:
 • \boldsymbol\left ( \frac2x^23xy-3x^2 \right )^3 = \frac8x^327y, за \boldsymbol x\neq 0; x\neq y
10
Свържете всеки от рационалните изрази с множеството от допустими стойности за неговия знаменател.
11
Свържете рационалните изрази така, че да се получат верни твърдения.
12
Посочете израза, от който след опростяване се получава
 • \boldsymbol\frac36(2x-1)^2x^2; x\neq 0; x\neq -\frac12
13
На каква степен трябва да повдигнете израза
 • \boldsymbol\frac2xy-1, за да получите
 • \boldsymbol\frac8x^3y^3-3y^2+3y-1 ?
 • Напишете отговора с число, без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Посочете грешното равенство:
 1. \boldsymbol\left ( \fracx^2xy-2x \right )^2=\fracx^2(y-2)^2
 2. \boldsymbol\left ( \frac2aa^2-ab \right )^2=\frac2(a-b)^2
 3. \boldsymbol\left ( \frac3y1-x \right )^2.\frac(x-1)^318y^4=\fracx-12y^2
 • Напишете номера на грешното равенство на свободното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
Намерете стойността на \boldsymbolx, за която стойността на израза
 • \boldsymbol\left ( \fracxx-1 \right )^2 е равна на 1.
 • Напишете полученото число като десетична дроб без интервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

Как се степенуват рационални дроби? Лесно е! Рационалните дроби се степенуват така, както се степенуват и обикновените дроби. Само да не забравиш дефиниционното множество с допустими стойности за знаменателя. Хайде, направи теста по математика за 8. клас "Степенуване на рационални дроби" и стани експерт в тази задачи!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се