logo

Тест: Най-важните лесни задачи върху раздела за квадратно уравнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дискриминантата на квадратното уравнение
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0
 • се намира по формулата:
2
Вярно ли е, че:
 • Ако D>0,  корените на квадратното уравнение
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0  са
 • x1,2=\frac-b\pm \sqrtD2a
3
Ако D<0, квадратното уравнение
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0
4
Ако D=0, квадратното уравнение
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0
5
Вярно ли е, че:
 • Ако b=0 или c=0 в уравнението
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0,
 • то е непълно квадратно уравнение.
6
Вярно ли е, че уравнението
 •  x^2+2x=0 е еквивалентно на уравнението
 • x(x+2)=0 ?
7
Уравнението x^2-9=0 е еквивалентно на уравнението
8
Корените на уравнението
 •  9x^2-4=0 са:
 
9
Корените на уравнението
 • 5x^2-\frac14x=0 са:
10
Дадено е уравнението
 • 5x^2-3=0 .
 • Сборът от корените на уравнението x1+x2  е
11
Колко корена има уравнението
 • x^2-10x+21=0 ?
12
За уравнението
 • x^2+21x+111=0 може да се твърди, че:
 
13
Решете уравнението
 • 2x^2+x-10=0 .
 • Намерете произведението от корените x1.x2 .
14
Решете уравнението
 • x^2+12x+36=0 .
15
Решете уравнението
 • x^2+2x+2=0 .

Описание на теста

В онлайн теста по математика за 8. клас ще обобщиш знанията за квадратно уравнение. Задачите от теста ще ти помогнат да преговориш как се решават квадратни уравнения. Кои квадратни уравнения са непълни квадратни уравнения? Кой е начинът за тяхното решаване? Реши теста, за да си уверен в знанията си за квадратно уравнение. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се